Den 12. oktober 2011 inviterede Dacapo kunder og andre interesserede til det første i en række Åbent Hus arrangementer. Temaet var innovation, innovationsforskning og formidling af forskningen.

Dacapo er en del af to af de største forskningsinitiativer på innovationsområdet: Collaborative Innovation in the Public Sector (CLIPS) og Sønderborg Participatory Innovation Research (SPIRE).

En række centrale personer fra projekterne viste deres vinkel på innovation:

  • Professor Henry Larsen fra SDU belyste den danske tradition om brugerdrevet innovation og fortalte om de foreløbige resultater af SPIRE
  • Lektor Lone Søderkvist Kristensen fra KU fortalte om muligheder og barrierer for offentlig innovation i lyset af CLIPS
  • Aarhus Kommunes Biblioteker viste, hvordan samarbejdsdreven innovation i nationale og internationale partnerskaber kan forny biblioteket. Se hendes oplæg om innovation.

Endelig fejrede vi Dacapos nye navn, logo og designlinje. Alt sammen ændringer, som afspejler den udvikling, vores virksomhed har været igennem.

Endelig fejrede vi Dacapos nye navn, logo og designlinje. Alt sammen ændringer, som afspejler den udvikling, vores virksomhed har været igennem.

Og selvfølgelig var der også plads til inddragelse og netværksdannelse