Actors in Business

Dacapos Actors in Business leverer interaktiv personaleudvikling og kommunikationstræning til virksomheder og organisationer. Actors in Business går målrettet efter indlæring af adfærd eller træning af, hvordan man håndterer en specifik situation. Det kan være ”den vanskelige samtale” eller ”den gode telefonservice” eller et af de andre moduler, du finder nedenfor.

Træningsmoduler

Basic – 4 timers modul.

 • Kommunikationstræning
 • Salgstræning – niveau 1
 • Telefonservice
 • Anerkendelse
 • Konflikthåndtering
 • Kundefokus

Senior – 4 timers modul. 

 • Salgstræning – niveau 2
 • Konflikthåndtering – niveau 2
 • Anerkendelse – niveau 2
 • Fraværssamtaler
 • Ansættelsessamtaler
 • Den svære samtale
 • Formidling af dårlige nyheder – krisekommunikation
 • Ledertræning
 • Tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant træning
 • Coaching sessioner
 • Assessment

Expert – moduler, der tilpasses individuelt

 • Stemmetræning
 • Kropssprog

Ring og lad os i fællesskab finde ud af hvilken løsning, der vil være bedst for dig/jer – telefon 66 147 146.

Actors in Business er eksperter i at bruge rollespil og en-til-en kommunikationstræning i læreprocesser, der har til formål at ændre og forbedre adfærd. Skuespillerne skaber et unikt læringsmiljø, hvor deltagerne kan eksperimentere med forskellige handlingsmønstre og deres indvirkning på omgivelserne. Afsættet er en arbejdssituation, som deltagerne genkender og som troværdigt illustrerer de udfordringer, de står over for.

Actors in Business betjener sig af skuespillere, der er uddannet til træning. Vi uddanner vores skuespillere i samarbejde med Statens Teaterskoles Efteruddannelse. Skuespillerne er eksperter i adfærd og følelser og i at reflektere over deltagerens adfærd og give feedback. De er i stand til at graduere deres ageren efter behov og niveau i samarbejde med jeres konsulenter. På den måde opnår man de ønskede læringsresultater hurtigere og bedre. Den interaktive arbejdsmetode giver deltagerne mulighed for at anvende disse erfaringer direkte i dagligdagen.

Læs mere om Actors in Business og se magasinet om træning.

På et tredages kursus var det absolut deltagernes højdepunkt. Det rykker helt vildt at få følelserne med og blive udfordret på den måde …

Stort set alle deltagerne har afleveret evalueringsskema med en skala fra 1 til 10. Og alle har sat krydset ved 10!
Et par afdelingssygeplejersker har allerede beskrevet, hvordan de konkret har afværget flere konflikter … de kan næste ikke få armene ned, beskriver de også.

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med skuespillerne næste gang …

Bjarne F. Pedersen, mentor på Århus Social- og Sundhedsskole