Simulerede situationer

Vi bruger Dacapo i arbejdet med at omsætte modeller/teori til hverdagens praksis på flere af vores kurser om konflikthåndtering. Ved at bruge skuespillere skabes der et rum, hvor hverdagens kompleksitet kan komme med ind i undervisningslokalet. Deltagerne får med skuespillerne mulighed for at prøve sig selv af i simuleret situationer. Det giver et helt unikt læringsrum, hvor læringen kan foregå i et tæt samspil mellem refleksion og handling. Når en skuespiller viser følelser kan deltagerne ikke blot se og høre, hvad der foregår, men også mærke det – og det er præcis det, der giver læringen en større dybde end hvis vi ’blot’ underviser”.

HR konsulent Signe Groth-Brodersen, Københavns Universitet – HR & Organisation

Den praksisnære tilgang

Der er mange måder at lære konflikthåndtering på. Noget af det handler om ledelse – af projekter, af forandringer og af konflikter. Noget af det handler om hverdagssituationer, der bare opstår og udvikler sig. Nogle arbejder med konflikthåndtering på teoretiske måder, andre på mere praktiske og erfaringsbaserede måder. Dacapo kombinerer teori, praksis og deltagernes erfaringer ved at bruge teatermetoder, specialuddannede skuespillere og konsulenter – og modeller for konflikteskalering. Alt sammen for at invitere dig ind og prøve konflikten med levende menneskeligt med- og modspil.

Vi kan arbejde med kursister i undervisningslokalet eller med ansatte i en virksomhed eller i det offentlige.

Vi skaber et trygt rum, hvor teoretisk viden prøves af, når hverdagens handlinger møder mennesker og udfordres.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at ringe på 66 147 146 eller skrive en mail til info@dacapo.as

Tilbagemelding fra nogle deltagere på spørgsmålet: Hvilke emner/oplæg var særligt gode?

“Det er første gang jeg oplever at have skuespillere med, og det var super godt.”

“Skuespillerne improviserede ud fra løbende forslag fra deltagerne. Det var super spændende, sjovt og lærerigt.”

“Den ‘praktiske’ del med skuespilscenerne (Dacapo), hvor eksempler på konfliktsituationer blev vist og herefter diskuteret i plenum. Denne del var specielt spændende og udbytterig.”

“Fin sammenhæng mellem korte oplæg og praksis med skuespillere.”