I Dacapo arbejder vi ud fra en organisationsforstålse, som sætter relationerne mellem mennesker i fokus. Derfor opfatter vi dilemmaer og konflikter som et udgangspunkt for udvikling og innovation.
Vores erfaring viser, at innovation og bæredygtige forandringer skabes ved involvering og interaktion mellem dem, som det hele drejer sig om.

Vi har i mange år arbejdet både praktisk og teoretisk med innovation. Vi har oplevet, hvordan vores teoretiske udgangspunkt og interaktive metoder har fungeret som katalysator i vores arbejde med at facilitere og fremme forandrings- og innovationsprocesser, hos talrige danske virksomheder.

I årene 2009 -2014, har vi medvirket i tre danske forskningsprojekter, hvor innovation var omdrejningspunktet. Forskning i samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor (CLIPS), forskning i deltagende innovation (SPIRE) samt vores eget forskningsprojekt, der handlede om trivsel og forandringer.

Referencer

Coloplast

I Coloplast arbejdede vi med folk der brændte for innovation. Om vi fik indflydelsesrige personer fra vidt forskellige afdelinger, udviklingen eller ej, – viste sig at være afgørende for det enkelte projekts succes.

Novo Nordisk

I arbejdet med Novo Nordisk har inddragelsen af sukkersyge vist sig at føre til nye indsigter i udviklingen af insulinprodukter.

SønderborgSønderborg Kommune fik udviklet en helt ny ældrepolitik, som vandt genklang hele vejen rundt – både i byrådet og hos brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse. Det skete i kraft af at alle interessenter var med fra start til det sidste punktum var sat.

“Man hører ofte noget, man ikke havde lyst til at høre”

“I arbejdet med Dacapo er det blevet tydeligt, at de interne spil er meget vigtige, når vi taler om innovation.Det bliver tydeligt, når man trækker brugerne ind i organisationen; så hører man ofte noget, man måske ikke havde lyst til at høre – for brugerne kan have en helt anden opfattelse af, hvad man som virksomhed står for.” Leder af SPIRE prof. Jacob Buur

“Brugerdreven innovation opstår, når patienten oplever, at behandleren handler på patientens behov og ønsker, og de føres ud i livet af patienten selv eller behandleren. Og når den nye handlemåde indføres på ledelses- og organisationsniveauet.” Deltager på vores konference “Brugerdreven innovation i sundhedssektoren”, Cand. scient. san. Hanne Pallesen, Videnscenter for Hjerneskade

Læs også om: