Arbejdsmæssig motivation. Ledelsesmæssig ansvarlighed. Bæredygtige resultater.

Dacapos arbejde med social kapital er praksisnært, involverende og undersøgende:

Hvad betyder social kapital i hverdagen?
Hvad har social kapital med kerneydelsen at gøre?
Hvordan sikrer vi involvering?
Hvad er ledelsens rolle?
Og hvordan hænger social kapital og trivsel sammen?

Ved at kombinere konsulentmetoder med interaktivt teater folder vi betydningen af social kapital ud – og sammen med jer undersøger vi, hvad det betyder i jeres organisation.

Vi kobler samarbejdsevne, retfærdighed og tillid til alle aspekter af kerneopgaven. Uanset, hvilket hjørne vi tager fat på i denne fokusering, har graden af social kapital og den ledelsesmæssige indsats en afgørende betydning for succes.

Uanset hvor I er i processen, kan vi understøtte jeres arbejde med social kapital. Sammen med jer skræddersyr vi et passende forløb.

Her har Dacapo bl.a. arbejdet med social kapital:

Sygehus Thy-Mors – Sammenlægning til ét kirurgisk center: Hvad betyder den daglige dialog for forandringer og hvad betyder dine relationer for din trivsel?

  • 3BAR – Fem inspirationsmøder med fokus på hvordan virksomhedens strategiske aktører kan skabe bedre kvalitet og større trivsel ved at fremme den sociale kapital.
  • SCK – Uddannelse af forandringsagenter i staten – for HR-konsulenter og tillidsvalgte. To forløb med fokus på at styrke den sociale kapital og komme godt igennem omstillinger og forandringer.
  • Aalborg Kommune – konference med 2000 deltagere om MED og social kapital.
  • Odense Kommune – flere arrangementer for ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.

”Vi fik en følelse af at blive mødt, der hvor vi er – hver især. Arbejdet med vores problemstillinger blev meget vedkommende. Og den interaktive form betød også, at mange flere kom på banen med synspunkter til fælles forståelse og læring. Med Dacapos mellemkomst kom trivsels- og forandringsdagen til at handle om det, der sker mellem os – og ikke at det er enten din eller min skyld.”
Oversygeplejerske Inge Henriksen, Regionshospitalet Horsens