Relationers betydning for trivsel og forandringer

Arbejdsmiljøforskningsfonden tildelte Dacapo 3 mio. til projektet ”Relationers betydning for trivsel og forandringer – med fokus på handlemuligheder”. Temaer, vi har arbejdet intenst med i mange år.

Der var tale om et 3-årigt interventionsprojekt i to virksomheder: En halvoffentlig organisation og en stor produktionsvirksomhed. Udgangspunktet var, at en organisation skabes af de dagligdags relationer mellem de mennesker der arbejder i den. Projektet stillede spørgsmål som:

  • Hvordan forstås forandringsprocesser i en organisation?
  • Hvilken betydning har relationer for identiteten i arbejdet?
  • Er der generelle mønstre i de relationer, den enkelte er en del af, og
    hvilke muligheder giver det at være opmærksom på disse?
  • Hvilke forandringer bliver mulige, når der er fokus på relationerne?
  • Hvilken tilstedeværelse kræver det af deltagerne, for eksempel lederen?

Projektet pegede på nye handlemuligheder, blandt andet i forhold til ledernes muligheder for at arbejde målrettet med det psykosociale arbejdsmiljø i de relationer, de selv er en del af.

Det har vist sig, at meningsdannelsen har spillet kraftigt ind på selve forandringerne og har været afgørende for trivslen på arbejdspladsen.

Projektet har også set på betydningen af samtaler om temaer, som opfattes illegitime at tale offentligt om. Betydningen af samtalerne omkring disse temaer har vist sig meget vigtige for den enkelte og organisationen. Og betydningen af samtalerne er langt fra kun negativ, som man ellers kunne tro.

Endelig har det vist sig, at det er værd at tage illegitime samtaler alvorligt og at et større fokus på relationers betydning ændrer den enkeltes oplevelse af ansvar. Gør man det, vil det hjælpe til en positiv udviklingen af organisationen og et bedre arbejdsmiljø.

Ud over en række ansatte fra Dacapo ledet af Henry Larsen, bestod forskergruppen af Ralph Stacey og Patricia Shaw fra University of Hertfordshire samt Henrik Holt Larsen fra CBS. Sociologer fra TeamArbejdsliv evaluerede løbende projektet.

Hele rapporten kan læses her.

Læs om bogen – som udkom i 2013.

Se også:

Vi har også beskrevet en række cases, hvor vi har arbejdet med trivsel og forandringer:

Dacapo har desuden deltaget i innovationsforskning i CLIPS og SPIRE.