Hvor meget koster dårligt arbejdsmiljø?

FTF og LO har beregnet, at dårligt arbejdsmiljø koster samfundet mellem 60-80 milliarder kroner om året i blandt andet sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste. Og selv om det er et svært tal at forholde sig til for den enkelte virksomhed eller organisation, så er det jo langt fra den eneste omkostning ved et dårligt arbejdsmiljø.

  • Afvikling af produktion og service bliver forstyrret.
  • Kunder og borgere oplever forsinkelser eller mismodige medarbejdere.
  • Vikarer og afløsere, der erstatter de sygdomsramte laver flere fejl end de trænede medarbejdere – eller udskyder beslutninger til senere.
  • Mere end 2000 mennesker dør i Danmark hvert år af arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme. Med forbehold for årlige udsving dør cirka 40 personer årligt som følge af ulykker, mens arbejdsrelateret kræft og stress medfører et tusindtalligt antal dødsfald.
  • For os som mennesker indebærer dårligt arbejdsmiljø med alt, hvad det omfatter af sure dage, mobning, sygdomme, nedbrud og ulykker, at vi får et dårligere liv, end vi ellers kunne have fået.

Det gode liv og den sunde virksomheds økonomi

Hos Dacapo tror vi på, at sund virksomhedsdrift, nærvær, gode resultater, omsorg, høj effektivitet og et godt liv hænger sammen. Som mennesker kan vi godt lide at skabe noget sammen, og vi vil gerne være noget for hinanden – og den kombination af målrettethed og ordentlighed er vejen til øget velstand og øget velfærd. Arbejdsmiljøet er forudsætningen og en stor del af vores liv.

Fra strategi og tanke til dagligdag og handling

Som et eksempel fra Dacapo arbejde var vi inviteret til at bidrage til Holbæk Kommunes halvårlige møde for ledere og medarbejderrepræsentanter. Temaet var frivilligt arbejde, arbejdsmiljø og samarbejde.

Jeg oplevede Dacapos medvirken på vores arbejdsmiljøkonference som meget virkningsfuld. Fremfor en abstrakt dialog om muligheder og dilemmaer i et øget samarbejde mellem kommune og frivillige, blev det konkret for både ledere og medarbejdere, hvad der er på spil – og dermed også, hvad vi skal få talt om på arbejdspladserne, så de politiske mål om mere frivillighed kan blive til virkelighed.
Julie Becher, Strategi- og Sekretariatschef i Holbæk Kommune.

Vil du gerne vide mere eller have en uforpligtende snak om arbejdsmiljø, den sunde organisation og relationers betydning for trivsel og forandring, så ring til os på 66 147 146 eller skriv til en af vores konsulenter.

Hvordan arbejder vi med arbejdsmiljø?

Dacapos arbejde har fokus på relationerne mellem mennesker – den måde vi er sammen på, passer på hinanden, taler sammen, opmuntrer og kritiserer hinanden, tager os af hinanden. Alt sammen med både egen og virksomhedens tarv for øje. Arbejdsmiljø handler om relationer.

Vores metoder gør snakken konkret og nærværende. Der kan siges meget abstrakt om den sunde arbejdsplads og arbejdsmiljø, men det er det, vi gør, der gør forskellen.

Relationers betydning for trivsel og forandring

Dacapo har stået for et treårigt forskningsprojekt, støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden, med titlen ”Relationers betydning for trivsel og forandring”.  Projektet har haft fokus på, hvad mennesker går og siger til hinanden, og hvilke konsekvenser det har for trivsel og forandring.

Bogen “Mening i forandring” af professor Henry Larsen opsummerer projektet.