Denne bog er det foreløbige resultat af forskningsprojektet CLIPS: Collaborative Innovation in the Public Sector.

Bogen præsenterer både teoretiske og praktiske analyser af samarbejdsdrevet innovation.

Samtidig reflekteres der over udfordringer for de sociale og politiske aktører, der skal deltage i de samarbejdsdrevne innovationsprocesser.

Konsulent Claus Have, som deltager i forskningsprojektet, er forfatteren bag kapitlet “Det gælder om at have styr på tingene uden at styre”.

Her gør han rede for, at proceskonsulentrollen har ændret sig, idet det gælder om drive, facilitere og deltage i omstillingsprocesser. Det medfører at konsulenten både skal målrette og fritstille processerne.

Samarbejdsdreven innovation er derfor betinget af planlægning, improvisation samt forstyrrelser, der fremmer samarbejde og nytænkning. Og her er en af de nye konsulentværktøjer teaterworkshops. Læs Claus Haves bidrag til bogen.

Læs mere om bogen og se indholdsfortegnelsen samt bestillingsblanketten.