Danmarks Evalueringsinstitut, EVA bidrager til at højne kvaliteten indenfor uddannelser og dagtilbud gennem evalueringer, analyser og forskellige redskaber.

Børn & Unge er et område, vi interesserer os for og har viden om.

Lige nu

Workshop: “Når forældresamarbejdet svigter…”

 

Cases

Mariagerfjord Kommune – Temadag om udvikling og realisering af UTM