Greve Kommune har i en periode arbejdet med hverdagsrehabilitering, bl.a. med en pilotgruppe, hvor der har deltaget både medarbejdere, ledere og borgere.

Der er afholdt kick-off arrangementer med Dacapo som facilitator for alle ansatte i hjemmeplejen – både de der har været igennem pilotforløbet og deres kolleger, der først nu stifter bekendtskab med hverdagsrehabiliteringen.

Det var en øjenåbner i forhold til reaktioner, jeg selv har haft, og som jeg ser andre har.

Gennem interaktivt teater blev der sat fokus på nogle af de udfordringer, der er i forbindelse med hverdagsrehabilitering – og især på, hvordan pilotgruppen får formidlet de erfaringer, der er opsamlet til den øvrige medarbejdergruppe.

Tilbagemeldinger

”Det var en øjenåbner i forhold til reaktioner, jeg selv har haft, og som jeg ser andre har, omkring borgere, pårørende og samarbejde i forbindelse med hverdagsrehabilitering.”

”De der har været med i pilotfasen, de fik virkeligt meget ud af det – for de ved jo lige, hvad det hele handler om og kan se sig selv i scenerne, men hvordan mon med dem, der ikke har prøvet det endnu, hvad fik de mon med sig?”

”Hjælp til selvhjælp blev meget tydeligt.”

”Det blev meget tydeligt, hvad vi kan gøre ved hverdagsrehabilitering.”

”Det tydeliggjorde, at nogle ting kan være svære ved hverdagsrehabilitering, og dialogen gav plads til at tænke: Og hvad kan vi så gøre…?”

Læs også om de temaer omkring hverdagrehabilitering vi kan tilbyde at arbejde med til en overkommelig pris.