Samarbejde mellem kommunen og frivilige på ældreområdet.

Ishøj Kommune har gennemført projektet ”Find Grænserne og Sæt Dem i Spil”. Projektet, hvor samarbejdet mellem frivillige organisationer og Ishøj Kommune blev udfordret og forstærket, er banebrydende for fremtiden på ældreområdet.

2011 er udnævnt til at være frivillighedens år i både Ishøj og EU. I den forbindelse har Ishøj Kommune søgt og fået tildelt knap en million kroner fra Socialministeriet til at gennemføre projektet.

Projektet har på nyskabende vis arbejdet med opgaveløsningen på ældreområdet og udfordret grænserne mellem de frivillige organisationer og kommunen. Borgere og frivillige organisationer er blevet inddraget i Ishøjs fremtidige varetagelse af arbejdsopgaverne på ældreområdet. Det har ført til et styrket fællesskab og samarbejde blandt borgere, frivilligorganisationer og Ishøj Kommune – ikke mindst når det gælder borgere af anden etnisk oprindelse.

Det var rigtig positivt, at Dacapo lavede cases … det gav noget til folk, som de kunne forholde sig til. Ricard Bast, formand for brugerbestyrelsen, Kærbo.

I projektet blev fremtidige udviklingsmuligheder, både på kort og på langt sigt, diskuteret. På kort sigt ved at afprøve nye løsninger i den daglige opgaveløsning. “På den længere bane skal vi sikre, at de ældre også i fremtiden får en god og tilfredsstillende pleje”, siger centerchef Per Tostenæs. Projektets erfaringer kan blive toneangivende for ældreområdet i fremtidens Danmark.

Dacapo har været med hele vejen og har hjulpet deltagerne med at se hvilke udviklingsmuligheder, der ligger på ældreområdet. I samarbejde med Anja Krogh Sondrup fra Ideapoint har Dacapo fået deltagerne til at tænke ’ud af boksen’. De første 7 minutter af videoen viser et godt billede af Dacapos indsats.