Effekt
Deltagerne er hver især blevet ”ramt” i løbet af dagen og det afspejler sig undervejs i processen, men også i pauserne, hvor diskussioner og nysgerrighed på hinanden ivrigt fortsætter.

Deltagerne går alle hjem med en opmærksomhed på deres rolle, på deres samspil med kolleger og forældre – og med øje for den faglighed de hver især bringer til bordet.

Vigtigst af alt går de hjem med en opmærksomhed på familien og det, der er på spil for dem. Ord som ligeværd og respekt gik igen mange gange i løbet af dagen og skuespilleren, der spillede mor, udfordrede deltagerne mange gange med hendes perspektiv, tanker og følelser.

Der kom flere forslag til ændringer – både på det strukturelle område og på den faglige tilgang – i løbet af dagen. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med input fra dagen.

Dialogen og refleksionerne vil også fortsætte lokalt og ingen, der deltog på dagen, vil vende tilbage og gøre præcis det, de gjorde dagen før. De er blevet inspireret af hinanden, de har fået nye handlemuligheder og de har mærket, set og følt borgerens usikkerhed, kærlighed og angst.

Processen på temadagen
Ledelsen og 180 kolleger fra Center for Børn og Familie møder op en tidlig morgen i marts for at arbejde med UTM.

Ledelsen byder velkommen og sætter rammerne for dagen.

Dacapos konsulent sætter dialog-processer i gang, spørger ind til løsningsforslag fra deltagerne, folder ud og holder samtidig fast i det fokus, der arbejdes med her og nu.

De forberedte scener rammer plet. Deltagerne genkender det de ser.  Skuespillerne er mor i kontakt med systemet. De er fagfolk med forskellige fokus – hver sit naturligvis! De er forældre og medarbejdere, der går forbi hinanden.

Ved at bruge interaktivt teater i processerne, bliver der skabt et rum, hvor hverdagens kompleksitet bliver foldet ud og nye veje bliver afprøvet. Deltagerne får en helt unik mulighed for at reflektere og handle. Når skuespillerne viser følelser, kan deltagerne ikke blot se og høre hvad der foregår, de kan også mærke det.

Der er en god stemning, livlige debatter ved bordene og konstruktive indspark til dialogen, bringer deltagerne videre – sammen.

Baggrund for at arbejde med temaet
Mariagerfjord Kommune arbejder målrettet med Udviklende Teammøder (UTM) i Center for Børn og Familie. De undersøgende teammøder (UTM) er tværfaglige og skal understøtte en tidlig og forebyggende indsats, inden problemer vokser sig store hos børn/unge og deres familier.

UTM møderne har god effekt og ledelsen vil gerne fortsætte den positive udvikling. De ønsker derfor at invitere alle ansatte til fælles dialog og refleksion og dermed give kvaliteten i samarbejdet endnu et løft. På den baggrund kontakter de Dacapo.

Forløb op til temadagen 
På et indledende møde med ledelsen bliver formålet og det ønskede output drøftet. Processen bliver herefter aftalt.

Hvem skal involveres – og hvornår?
Dacapos research og forberedelse er en vigtig del af arbejdet i månederne op til temadagen. Vi vil gerne møde de mange forskellige interessenter, der er med til at løse opgaven. Ved researchen får vi indblik i hvilke forskellige aktører, der arbejder indenfor området. Vi spørger til deres udfordringer og dilemmaer i dagligdagen, og får på den måde indblik i, hvad der er på spil for dem hver især. Den viden og de historier, bruger vi i arbejdet med at udvikle vores faglige indhold på dagen, herunder dramatikken til små scener.

Har vi ramt rigtigt?
Vi møder direktionen og indgår de sidste aftaler om forløbet på dagen og finpudser dramatikken. Det er vigtigt, at det, der kan planlægges inden dagen, er på plads. Det giver os bedre forudsætninger for at møde deltagerne i det, der kommer frem i den involverende proces.

Formål med dagen 
Temadagen har til formål at udforske og udvikle UTM under hensyntagen til den kompleksitet, der opstår, når flere forskellige fagligheder sætter sig sammen med forældre (og evt. barnet/den unge), for i samarbejde at støtte og hjælpe familien. Det drejer sig om 180 ledere og medarbejdere fra Center for Børn og Familie, der er repræsenteret af Skole, Dagtilbud og Familie.