Forebyggelse af ulykker

På trods af et stort fokus har bygge- og anlægsvirksomheder stadig en høj frekvens af arbejdsulykker sammenlignet med andre brancher.

I de nye overenskomster for 2017 er de økonomiske bevillinger til den opsøgende og vejledende arbejdsmiljøindsats, Byggeriet Arbejdsmiljøbus (BAMBUS), skruet op med 25 procent, og der oprettes en fælles Videntjeneste til at samle erfaringer.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljø-praksis til byggepladser og til byggevirksomhederne og deres ansatte.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus skal gennem besøg på byggepladser og i byggevirksomheder forbedre den forebyggende arbejdsmiljøindsats og samarbejdet om arbejdsmiljø både internt i byggevirksomhederne og mellem de forskellige aktører på byggepladsen, herunder også med bygherrer og ingeniører/arkitekter.

Ring til Per Lykke Hansen på telefon 66 147 146 eller skriv til os på info@dacapo.as og hør hvordan vi kan hjælpe jeres organisation med forebyggelse af ulykker.

Dacapo og BAMBUS

Dacapo har i 2016 og 2017 været en del af BAMBUS projektet og har leveret en række indsatser for at styrke dialogen og skabe bedre adfærd i byggeriet. Dacapo har været engageret til at arrangere informationsmøder om risikobaseret tilsyn på området. En del af indsatsen er sket i samarbejde med arbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og en række arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. 678 ejere, ledere, AMR, medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle fra bygge- og anlægsbranchen
har deltaget i møderne.

Arbejdsmiljørådets evaluering af indsatsen

De tidligere indsatser er blevet evalueret vha. spørgeskemaer og kvalitative interviews og evalueringsrapporten fra arbejdsmiljørådet opsummerer bl.a:

Set i forhold til, at det er nyt at anvende deltagerinvolverende skuespil i bygge- og anlægsbranchen og set i forhold til at meget få havde tilmeldt sig for at se skuespil, er det både overraskende og meget positivt, at skuespil er det bedst vurderede element i møderne.

I forlængelse af informatiosmøderne for Bygge & Anlæg har Dacapo arbejdet for entreprenørkoncenrnen Aarsleff a/s med ansvar, roller og muligheder for forebyggelse af ulykker.

BAMBUS’ evaluering af indsatsen

Hvordan involverer man folk fra byggebranchen på tværs af fag i at forholde sig til arbejdsmiljø, herunder korrekt opsætning af stilladser?

BAMBUS – Byggeriets Arbejdsmiljøbus engagerede i efteråret 2016 Dacapo.as til at arbejde med temaet ’korrekte stilladser’ på fire møder rundt omkring i landet. På møderne deltog repræsentanter fra branchen; bygherrer, bygherrerådgivere, projekterende, byggeledelser, mestre og håndværkere.

Med udgangspunkt i en konkret arbejdsulykke på et stillads spolede vi ved hjælp af en række scener tilbage til starten af forløbet, og fik på den måde belyst alle de involveredes roller og ansvar i ulykken. Processen var udgangspunkt for deltagernes refleksioner og de dialoger, der blev sat i gang.

Peter Kirkegaard, direktør i BAMBUS udtaler efter arrangementerne:

”Vi ønskede at gøre noget andet, end vi plejer – at få rusket lidt op i deltagerne. Vi er selv rigtig gode til at informere om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Men der sker alligevel ulykker på byggepladserne, og det sker ofte, fordi de forskellige parter går galt af hinanden. Netop i mødet mellem parterne er teaterformen rigtig god at arbejde med.

Vores mål var at sætte en dialog i gang blandt de forskellige aktører omkring en byggeproces, for i fællesskab at finde nye veje at gå – både før og undervejs i forløbet. Det lykkedes.

Vi har gode erfaringer med at bruge Dacapo.as og deres metoder, når vi ønsker at involvere mange med meget forskellig baggrund. De små scener, Dacapo havde udviklet i samarbejde med os, var genkendelige og fungerede rigtig godt.”