Forskningsprojektet CLIPS stod på fra 2009 til 2014. CLIPS er en forkortelse for ‘Collaborative Innovation in the Public Sector’, og kan oversættes til ‘samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor’.

Samarbejdsdrevet innovation defineres som skabelse og implementering af ny viden og kreative ideer genereret gennem gensidig læring fra interaktion mellem brugere, professionelle, offentlige ledere, politikere, konsulenter, interesseorganisationer og private virksomheder.

Dacapos bidrag til CLIPS forskningsarbejdet har både været praktisk og teoretisk idet dacapo har faciliteret adskillige workshops og bidraget med cases og indhold til bla. Bogen Samarbejdsdrevet innovation. Læs vores kapitel her.

Her i 2015 fortsætter vi samarbejdet med forskerne fra CLIPS, idet vi deler ud af (formidler) forskningsresultaterne og vores erfaringer med innovation i den offentlige sektor, igennem interaktive og praksisnære foredrag og workshops.

Samarbejdet

CLIPS gruppen består af RUC, KU, CBS, AUC , FTF, COK, Fora, Professionshøjskolen Metropol og Dacapo. Faglig leder for projektet er prof. Eva Sørensen, RUC. Claus Have er ansvarlig for Dacapos bidrag til projektet.

Herunder finder du spændende links til mere information omkring CLIPS projektet og samarbejdsdrevet innovation:

Læs om afslutningskonferencen den 6. december 2013, hvor de vigtigste forskningsresultater og konklusioner blev præsenteret.
Læs om KIA workshop nr. 6, der blev afholdt i Roskilde torsdag den 13. juni 2013 og havde temaet “Politikernes rolle i samarbejdsdrevet innovation”.
Læs om CLIPS’ bog Samarbejdsdrevet Innovation, som Dacapo har bidraget til.
Læs CLIPS 6. Nyhedsbrev fra oktober 2012, som giver et forsmag på resultaterne. Se ikke mindst artiklen om Dacapos indsats for Etisk Råd.
Læs om vores Innovationsdag, hvor de foreløbige resultater fra CLIPS
Se rapporten om drivkræfter og barrierer for offentlig innovation

Dacapo er også en del af SPIRE – Center for Innovationsforskning. Og vi har i 2011 afsluttet projektet Relationers betydning for trivsel og forandringer.