Baggrund og formål

Vores researchindsats skal skabe en ramme om forskningen samt fastholde og udvikle et forskningsmiljø med afsæt i både fremtidige og nuværende forskningsprojekter, Dacapo er involveret i, herunder:

 • Sikre vejledning og kvalitetssikring af forskningsniveauet i projekterne.
 • Etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer og netværk.
 • Fundraise til forskningsprojekter – internt, eksternt og via stipendier.
 • Producere ph.d. kandidater i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.

Deltagelse i forskningsprojekter

I Dacapo arbejder vi – sammen med vores kunder – med forandringsprocesser. Det kræver, at vi til stadighed udvikler os selv og vores metoder og teorier.

Derfor har vi på det seneste deltaget i følgende forskningsprojekter:

Aktuelt arbejder vi sammen med Aalborg Universitet, Institut for Filosofi & Læring om formulering af et nyt forskningsprojekt om tillid og professioner med fokus på folkeskolen.

Derudover har vi udbudt en uddannelse af forandringsagenter i staten i samarbejde med Statens Center for Kompetenceudvikling.

Hvad tilfører Dacapo så forskningen?

Spørger vi vores samarbejdspartnere på forskningsområdet er svarene:

 • Forståelse for hvad der skal til for at ændre organisationer.
 • Begreber omkring det at bryde mønstre.
 • Tilførelse af indlevelse, krop og følelser til forskermiljøet.
 • Hjælp til at vende sig ud mod verden.
 • Formuleringshjælp til sprogsvage grupper.
 • En ny type dataindsamling.
 • Evnen til at sammenkøre research, involvering og formidling – samtidig.

Læs mere om vores aktiviteter, rapporter og udgivelser, herunder Claus Haves artikel om ansvarlighed og styring.