Målgruppe

Ledere, teamledere

Antal

6-9 personer

Tid og sted

Vi aftaler en dato, der passer både jer og os.

Fundamentet

Dacapos ledertræning tager udgangspunkt i den enkelte leder og dennes praksis. Sammen med andre ledere træner vi realistiske scenarier fra hverdagen. Vi bruger specialuddannede skuespillere og konsulenter med ledelseserfaring. Undervejs reflekterer vi og får sat ord på det, der sker. Vi afprøver nye veje at gå, og undervejs kobler vi teori til praksis.

Se produktbladet Ledelse med Mod!

Temaer, vi fx kan arbejde med:

 • Konflikthåndtering
 • Feedback
 • Sygefravær
 • MUS-samtaler
 • Performance samtale
 • Din svære samtale 
 • ?

 

Områder, vi arbejder med:

 • Samspillet mellem teori, erfaring og handlinger.
 • Udfordringer i den personlig kommunikation.
 • Forventningsdannelse.
 • Kropssprog, nærvær og gennemslagskraft.
 • Meningsskabelse.
 • Improvisation.

Træning af ledere med mod…

Organisationer er komplekse størrelser, hvor mange menneskers forskellige intentioner konstant krydser hinanden. Derfor kan man som leder ikke på forhånd præcist forudsige effekten af de initiativer, der sættes i gang, herunder hvordan de involverede medarbejdere/kolleger agerer.

Som leder arbejder man ud fra vedtagne mål og rammer samtidig med at man hele tiden må være parat og villig til at forholde sig aktivt til det, der foregår lige nu. Det kræver mod, risikovillighed og evne til at improvisere.

Dacapos ledertræning tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og erfaringer fra hverdagen. Ved at bruge specialuddannede skuespillere i træningen, kan vi undersøge og afprøve forskellige realistiske situationer. Hvis samtalen ikke lige forløb som forventet, kan vi prøve igen fx med udgangspunkt i et andet perspektiv. Sammen undersøger vi en ny vej at gå.

Vores mål er at hver enkelt leder, skal kunne omsætte ny viden fra træningsdagen til ny praksis på job.