Conversational Inquiry

‘Conversational Inuiry’ eller på dansk undersøgende samtale er en metode eller en særlig opmærksomhed, hvor der samarbejdes om at skabe en kultur, der muliggør en anden kvalitet og refleksion.

Fokus er på:

  • At lytte med interesse til det, andre taler om
  • At lytte efter den mening andre skaber ud fra den historie, der fortælles.

Målet er at hele organisationen bliver refleksive sammen og derved bliver i stand til at lære sammen ud fra det, der sker i deres fælles hverdag.

I dette arbejde kan der fremhæves særlige begivenheder, hvor folk virkelig har lyttet til hinanden. Der kan være optaget situationer på video, som vi  har kigget på sammen. Værdien ligger klart i den intense opmærksomhed på at reflektere sammen.

Liniær tænkning udfordres i denne refleksivitet, og der sigtes på ikke at nå helt bestemte mål. Der kigges på det der sker i hverdagen i forvejen – blot med en anden opmærksomhed.

Forandringer opstår i samtaler via fælles refleksion. Bevægelsen skal ses i vores relationer, ikke på papir.

Tilgangen kan bidrage til at forandringsprocesser udfoldes, udforskes og levendegøres med ejerskab og handleparathed for hele organisationen.

Ifølge Patricia Shaw (2002, 2005 ) opstår organisatorisk forandring i selve den undersøgende proces og ikke blot som et resultat af samme. På samme tid udvikles roller til at inkludere evnen til at fremelske, give mening og legitimitet til nye stemmer og fortællinger i organisationen og således genskabes i meningsforhandling.

“Conversational Inquiry as an Approach to Organization Development” and “Changing Conversations in Organizations – a complexity approach to change” , Patricia  Shaw.

“Processen med Dacapo favnede en endnu bredere kreds af interessenter. Synspunkter og dilemmaer blev foldet mere ud undervejs. Dialogen blev nuanceret, dynamisk og levende. Resultatet var en velunderbygget og nuanceret udtalelse fra Rådet om de komplekse dilemmaer psykiatrien står overfor”
Ulla Hybel, cand.jur.ph.d., projektleder

Stakeholderproces

Stakeholderproces har ikke noget med mad at gøre! Det betyder, at man har en stake – altså har noget på spil!

En stakeholderproces involverer mange forskellige stemmer/stakes på forskellige tidspunkter i processen. Det kan være en proces, der strækker sig over længere tid med mange begyndelser. Indholdsdybden kan være varierende fordi de forskellige interaktioner blander sig med hinanden.

Begrebet stakeholderproces er inspireret af Ralph Stacey (2003)  og hans teori om transformativ læring. Han forudsætter, at transformativ læring først finder sted, når gensidig afhængige aktører interagerer med hinanden og i samme åndedrag kan man kalde transformativ læring for innovation.

Learning as an Activity of interdependent People, Ralph Stacey, 2003 

Stakeholderproces for Det Etiske Råd
“Rådets samarbejde med konsulenthuset Dacapo a/s har været helt central for Rådets bestræbelser på at skabe sig et nuanceret billede af psykiatriens område. Rådet har i løbet af 2011 og 2012 gennemført en række møder, to workshops samt en debatdag med deltagelse af en bred vifte psykiatriske aktører. Dacapo har ved brug af metoder fra teatrets verden udviklet en debatplatform, som har været velegnet til afdække psykiatriens mange udfordringer ved inddragelse af områdets mange “stemmer”. I den beskrevne proces er der på baggrund af de mange aktørers input udviklet en række scenarier, som fokuserer på flere af de problemstillinger, som Rådet i sine anbefalinger, tager op.”

Læs mere om stakeholderproces for Det Etiske Råd