EUC Nord satte i 2015 gang i et strategi-projekt i daglig tale kaldet “Strategien i bevægelse”. Denne proces er beskrevet i en artikel af A. Neil Jacobsen og Claus Have bragt i Økonomistyring og informatik 2, 32. årgang 2016/2017.

Strategi i bevægelse giver netop rum til at nytolke sin ledelsesrolle, som afsæt for samskabelsen af de essentielle egenskaber, der udgør en organisations professionelle kapital.

 Strategiprocessen har haft Patricia Shaws Conversational Inquiry som tilgang.

Vil du høre mere om strategiforløbet så kontakt Dacapo A/S på telefon 66 147 146 eller på info@dacapo.as

8 gode råd til lederen i strategisamtalerne:

  • Være lyttende og reflekterende – også ift. egen deltagelse.
  • Være i nuet.
  • Finde ro i samtalen.
  • Leve med uroen – hvem siger noget!
  • Lade ideer få frit løb – uenigheder og forskellige standpunkter – og samtidig
  • Holde fast i retningen for samtalen.
  • Reflektere over og sætte spørgsmål ved det, vi plejer at gøre.
  • Have et muliggørende perspektiv.

Vi blev udfordret, men ikke så elastikken sprang. På den måde fandt vi hinanden, indkredsede vores fælles forståelse af teori, metode og projekt, og udkrystalliserede nogle meningsskabende håndtag, som kunne skabe tryghed blandt cheferne, når de skulle kaste sig ud i det nye.

A. Neil Jacobsen, direktør EUC Nord