Målgruppe

Ledere, teamledere

Antal

6-9 personer

Tid og sted

Vi aftaler en dato, der passer både jer og os.

Fundamentet

Du er leder!
Eller medarbejder!

Feedback kan være rigtig svært at give og modtage. Hvordan har du det med feedback?

Giver du rutinemæssigt dine medarbejdere og ledere feedback, og inviterer du dem til at give dig feedback?

Hvordan foregår det? Er det planlagt eller er det noget, du gør spontant?

Hvor ofte giver du dine lederkolleger feedback? Og får du feedback fra dem?

Har du selv givet din chef feedback for nylig?

På dette ledelsesforløb arbejder vi med at give og modtage feedback. Vi arbejder med de mange aspekter af feedback ved hjælp af en række fastlagte scener. Vi kommer omkring at give feedback til egen leder, til ligestillet leder og til medarbejdere.

Vi arbejder interaktivt med teatret og skuespillere for at øge bevidstheden om, hvad der er i spil i feedback situationer, og som deltagernes redskab til at prøve mulige veje at gå. Det vil foregå både i mindre grupper og i plenum. Du inviteres til at vende udfordringer og erfaringer lidt på hovedet, så der skabes nye perspektiver og lejligheder til at få øje på nye handlemuligheder. Det bliver både sjovt, svært, tankevækkende og udviklende.

Der vil være et kort teorioplæg, der kobler teori til praksis.