Hvorfor er det så svært at give og modtage feedback?

Effektiv feedback kræver kvalitet i kommunikationen, og relationen skal helst kunne bære. Vi oplever alle situationer – både i privatsfæren og på arbejdspladsen – hvor en rettidig feedback kan være på sin plads. Vi har også alle oplevet at undlade at give rettidig feedback, som kan være til gavn for den anden og helheden. Det er helt menneskeligt, og samtidig må man stille nogle spørgsmål:

  • Hvorfor lader vi være?
  • Hvad er udfordringerne?
  • Hvad kommer i spil, når feedback bliver formaliseret og forpligter?
  • Er der risiko forbundet ved at give og modtage feedback?

Feedback på arbejdspladsen

Feedback er en central dialogform på vores arbejdspladser, hvor vi er afhængige af det gensidige samspil. For at få kvalitet ind i denne form for kommunikation har mange organisationer valgt at formalisere feedbacken og har forsøgt at bygge en decideret kultur omkring denne. Feedback ses i denne sammenhæng både som instrument for den enkeltes trivsel og udvikling og i høj grad også som vigtig for udviklingen af organisationens kerneopgave.

Hvad kommer du til at opleve?

Jeres fælles erfaringer, refleksioner og ideer er udgangspunktet for vores arbejde med feedback. Vi bruger involverende teatermetoder til at folde temaet ud, og vi vil arbejde med både at give, modtage og invitere til feedback. Det er feedback givet fra leder til medarbejder, kollega til kollega og fra medarbejder til leder.

Du vil komme til at opleve det hele på din egen krop 🙂

Har du modet til at give din kollega feedback?

Video 1 – To kollegaer taler om en tredje kollega og dennes oplæg!

Video 2 – Kollega giver ikke feedback, selvom der bliver fisket efter den!

Bevidst og ubevidst

Feedback er noget, der uafbrudt er i spil mellem os – direkte og indirekte. I det vi siger, det vi signalerer med vores kropssprog, det vi viser via vores valg osv.

Det sker bevidst og ubevidst i de daglige relationer mellem os. Meget er helt ukompliceret, vi smiler og siger godmorgen, tager en kop kaffe med til kollegaen…

Men ofte er det også svært. Når der er spændinger mellem os af den ene eller anden grund? Når vi ikke lever op til hinandens forventninger. Når der ikke bliver sagt godmorgen. Når vi ikke føler os respektfuldt behandlet.

Så kommer overvejelserne: Skal jeg tage fat i det? Tør jeg? Er det mig, der overfortolker? Hvordan vil den anden reagere? Hvor stærk er relationen? Hvad vil det få af betydning på godt og ondt?

“Man skal vælge sine kampe med omhu”, siger vi – også når det gælder feedback. Og det er der en god grund til, for det er ikke risikofrit!

“Man skal tage tingene i opløbet”, siger vi – også når det gælder feedback. Og det er der en god grund til. Meget tyder på, at det betaler sig både i forhold til trivsel og bundlinje!