KUNDEN: Fredericia Kommune – Plejen

DELTAGERNE: 30 medarbejdere i ældreplejens planlæggergruppe.

TEMA: Fælles udviklingsdag hvor temaet var konflikthåndtering.

“Baggrunden for at bruge Dacapo på vores fælles udviklingsdag var, at de har en fundamental anderledes tilgang til læring. Et af nøgleordene med Dacapo er involvering, og alle medarbejderne i ældreplejens planlæggergruppe, var involverede fra start til slut.

Teori kobles med praktik igennem det som sker på scenen, hvor læringen sker både med syn, høre og følesansen. Skuespillerne fra DACAPO har stort kendskab og erfaring til det, der arbejdes med, og vi kommer tættere på virkeligheden end nogen anden tilgang, jeg har kendskab til.

Humor spiller en afgørende rolle i et forløb med Dacapo og er med til at skabe et flow og gøre dagen let. Her er det paradoksale, at selv om der er en lethed i den måde, der arbejdes på, så er vi dybt seriøse og involverede i alvorlige problemer, dilemmaer og paradokser.

Effekten af at arbejde med Dacapo er, at der efterlades spor og gøres indtryk – og det er vel en væsentlig markør for læring, at vi bagefter husker, at vi fik holdt spejlet op foran os selv og efterfølgende tager læringssituationen og de nye muligheder med tilbage i vores praksis.”

Poul Dauer, administrativ leder

”På en dag med Dacapo kommer man til at både se, høre og føle. Skuespillerne har stort kendskab og erfaring til det, der arbejdes med, og vi kommer tættere på virkeligheden end nogen anden tilgang, jeg har kendskab til.”