Hvordan kan jeres virksomhed bidrage med socialt engagement?

Sjældent har der været et behov for, at virksomheder verden over viser ansvarlighed som nu. Langt de fleste opfører sig ansvarligt eller med ansvar for øje. Men finanskrisen, miljøskandaler, historier om virksomhedslederes grådighed, sociale udfordringer, korruption, udnyttelse af svage styreformer, politisk uro, og en generel følelse af usikkerhed betyder, at den store ansvarlige del af virksomhederne må tage del i virkeliggørelsen af det FN har døbt de nye verdensmål.

Virksomhederne må genopbygge den sociale kontrakt med samfundet og i særdeleshed bygge sociale kontrakter med de mange lokalsamfund, de indgår i. De nye verdensmål, SDGerne, giver virksomheder en unik mulighed for at komme på banen og bidrage til verdens udvikling frem mod bæredygtighed.

Social bæredygtighed

De fleste virksomheder har fundet deres ben i forhold til at skabe miljømæssig bæredygtighed, men hvordan med den sociale bæredygtighed? Alle verdensmålene indeholder sociale aspekter, men hvor og hvordan kan virksomhederne bidrage til en socialt bæredygtig verden?

Socialt engagement

Socialt engagement kan f.eks. udvikles igennem:

 • Social støtte i lokalsamfundene. Understøttelse af social og økonomisk udvikling i lokalsamfund, hvor virksomhederne opererer.
 • Produktudvikling til verdens svageste. Udvikling af produkter specielt rettet mod verdens fattige.
 • Aktivt citizenship, medborgerskab og partnerskaber lokalt eller med de store internationale spillere (FN, NGOer, donorer m.fl.)
 • Udvikling af medarbejderengagement. Udvikling af socialt engagement blandt medarbejdere.

Alle er enige om, at virksomheder og NGOer bør arbejde mere sammen. Udviklingsmål nr. 17 handler udelukkende om partnerskaber for en bedre verden. Men hvordan gør man? Hvordan kan to så forskellige verdener og sprog arbejde sammen?

Arbejde med NGOere og CSR gør en konkret forskel for virksomhedens bundlinje:

 • Produktafprøvning og -udvikling

  NGOpartnere kan være koblingen til fattige slutbrugere, give virksomheden viden om brug af produktet og give idéer til ny produktudvikling. De kan være virksomhedens adgang til lokale myndigheder helt op til ministerniveau.

 • Risikostyring

  NGOpartnere kan forsvare virksomheden, hvis den kommer i modvind i presse og offentlighed. De kan forebygge konflikter med lokalbefolkningen. De kan hjælpe virksomheden i udførelse af human rights assessments m.m.

 • Branding

  Kunder og forbrugere stiller større og større krav til en virksomheds CSR og bæredygtighed. CSR aktiviteter giver gode historier til branding.

 • Medarbejderloyalitet

  CSR aktiviteter styrker medarbejdernes engagement og loyalitet overfor virksomheden. Jobansøgere, som går op i bæredygtighed er ofte de bedst kvalificerede også på andre områder. En CSR strategi viser virksomhedens engagement for bæredygtighed.

Vi styrker relationerne

Vi vil ikke gøre det for virksomheden. Men vi kan hjælpe virksomhederne til selv at udvikle og drive strategiske partnerskaber med NGOer og andre vigtige interessenter. Forene virksomhedens kernekompetencer med de rette NGOer og skabe noget, der rækker videre mod en bæredygtig verden.

Dacapo arbejder med at styrke virksomhedens relationer til skabelsen af en socialt bæredygtig verden. Dacapo har gennem en årrække arbejdet internationalt med anvendelsen af teatermetoder til kommunikation og formidling. De seneste 10 år har der været et tæt samarbejde med en stor dansk medicinalvarevirksomhed om forskellige former for ledelses- og organisationsudvikling og tilsvarende engagement har Dacapo haft med et genforsikringsselskab i Schweiz samt tidligere med CKU og i mindre omfang med UNDP. Det har bragt Dacapos metoder, der egentlig har rod i Brasilien til mange europæiske storbyer og derudover til Uganda, Afghanistan, Rusland, Singapore, Brasilien, Mexico, Indien, USA og Kina.

Dacapo tilbyder:

Fokus på dialog og involvering

Vi har fokus på dialog og involvering. Vi hjælper virksomhederne med konkrete opgaver/ydelser, men det er vores filosofi, at verden og virksomhederne når længere, hvis virksomhederne bliver i stand til selv at arbejde med social bæredygtighed, herunder at udvikle mål og strategier og gennemføre aktiviteterne. Derfor har vi et stort fokus på opbygning af intern kapacitet i virksomhederne og udvikling af relationer til myndigheder, civilsamfund, NGOer og andre interessenter.

Virksomheder agerer traditionelt i forhold til et mere eller mindre kendt marked, hvis udfordringer, sprog og kultur, virksomheden er bekendt med. Når jeres virksomhed træder ind på verdensmålenes scene for en social bæredygtig udvikling, vil den skulle forholde sig til en række nye aktører som NGO’er, stat, nye markeder, civilsamfund, traditionelle ledere, etniske grupperinger m.m. Vi tilbyder virksomheden kapacitetsopbygning og metoder til udvikling af relationer til at kunne agere i denne nye verden, bringe de rigtige interessenter i spil, tale deres sprog, perspektivbytte, vide hvornår i processen virksomheden skal være med og meget mere.

Kapacitetsopbygning

Styrke virksomheden til at:

 • Udvikle nøgleaktiviteter, mål, strategier, planer, netværk, processer.
 • Idéudvikling.
 • Opbygge kapacitet til at samarbejde med nye typer af partnere.
 • Arbejde med kommunikation, sprog, kultur og arbejdskultur hos partnere.
 • Konfliktforebyggelse.
 • Identificere, hvornår det er vigtigt at komme ind i processerne, med hvilke dele af virksomheden.
 • Kende aktørerne i international udvikling.

Serviceydelser

For virksomheden udarbejde:

 • Strategier, planer, identifikation af relevante CSR aktiviteter,
 • Identificere relevante NGO-partnere, myndigheder m.m.
 • Interessentanalyser; alliancepartnere, myndigheder, donorer, lokalsamfund.
 • Konfliktløsning, når problemerne er opstået.

Partnerskabsudvikling/brobygning

Sammen med virksomheden udvikle:

 • Konkrete partnerskaber.
 • Identifikation af nøglepersoner, netværk, interessenter.
 • Metoder for udvikling og vedligeholdelse af partnerskaber.
 • Identificere forskelle på partnerskaber og andre relationer til interessenter.
 • Hvad kan partnerskabet, hvad kan det ikke, og hvad kræver partnerskabet af virksomheden?

Relationsudvikling

 • Iscenesættelse af mødet med partnere – med partnernes deltagelse.
 • Facilitering af dialog.
 • Afmontering af fastlåste roller og mønstre.
 • Improvisationsteknikker i mødet med partnernes perspektiver.
 • Afprøvning af løsningsmodeller og skiftende perspektiver.
 • Undersøgende tilgang til sig selv og til partnerne.
 • Opbygning af gensidig tillid.
 • Formulering af fælles mål og fremtidsbilleder

Står du overfor nogle af de udfordringer, vi har skitseret ovenfor, er du velkommen til at ringe til os på 66 147 146.

Vi er Vibeke Tuxen, chefkonsulent partnerskaber og Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør.