Dacapo hjælper dagligt ledere og medarbejdere til at agere i spændingsfeltet mellem det planlagte og det uforudsigelige. Det sker i erkendelsen af, at det netop er i det rum, at den enkelte organisations udvikling finder sted.

Derfor er det naturligt for os, at tage udgangspunkt i kaos- og kompleksitetstænkningen. En tænkning, som har sit udgangspunkt i naturvidenskaberne, men som gennem de seneste 10-15 år har bredt sig til sociologi, psykologi og hjerneforskning og som giver god indsigt i de menneskelige interaktioner i arbejdslivet.

Hovedpointerne i denne nye organisationsforståelse er følgende:

  • Nogle har mere indflydelse end andre, men ingen har det fulde overblik over interaktionerne i en organisation og hvad de fører til.
  • I vores forsøg på at skabe mening med det vi går og gør, kommunikerer og snakker vi sammen – både i formelle og uformelle sammenhænge.
  • Vi har alle hver især forskellige intentioner. Kompleksiteten opstår når vores forskellige intentioner krydser hinanden i vores lokale relationer.
  • I kommunikationen opstår der nye ideer, nye handlinger, nye intentioner – og nye forskelle. Kommunikationen former os som individer, og den situation vi indgår i.

Kort sagt er en organisation et netværk af relationer, der interagerer med hinanden. Og hvis organisation skal udvikle sig, er det relationerne i organisationen, der skal forandre sig. Vores teoretiske grundlag bygger i høj grad på ideer og tanker af August Boal, Ralph Stacey og Keith Johnston.

boal

Læs mere om vores teoretiske fundament under research. Det er her vi udvikler vores teorier og værktøjer sammen med vores samarbejdspartnere og forskningsinstitutioner. Her finder du bl.a. en liste over udgivelser af – og om – os, samt de artikler og bøger, som har inspireret os.