Målgruppe

Ledere, teamledere

Antal

6-9 personer

Tid og sted

Vi aftaler en dato, der passer både jer og os.

Fundamentet

Du er leder – måske leder af et team 

Din lederkollega fortæller dig, at der vist var lidt ballade i dit team i går, hvor du var på kursus.

Tre af dine medarbejdere havde været involveret i en meget højrøstet diskussion, der endte med at en af dem gik grædende hjem!

Du beslutter dig for at tale med dem hver for sig. Og du får tre forskellige versioner af hændelsen. De beder dig – alle tre – om at gøre noget her og nu.

Hvad gør du?

Du genkender måske ovennævnte situation. På dette ledelsesforløb arbejder vi med den ikke planlagte kommunikation. I eksemplet ovenfor har du ikke haft tid til at forberede dig på samtalerne, men du ved, de skal tages her og nu. Og du ved, at din succes afhænger af samspillet mellem de mennesker, du er leder for og dig selv.

Når vi arbejder med ledelse, er det dine erfaringer og udvalgte cases fra dagligdagen, vi arbejder med. Vi arbejder interaktivt med skuespillere som dit og de øvrige deltageres redskab til at prøve mulige veje at gå, og du inviteres til at vende temaer, udfordringer og erfaringer lidt på hovedet, så der skabes nye perspektiver og lejligheder til at få øje på nye handlemuligheder. Det bliver både sjovt, svært, tankevækkende og udviklende.

Vi arbejder i mindre grupper med udviklende feedback. Der vil være en faciliterende skuespiller pr. gruppe.

Der vil være et kort teorioplæg, der kobler teori til praksis.