Formålet med Kommunernes Innovationsakademi – som CLIPS (Collaborative Innovation in the Public Sector) gennemfører i samarbejde med KL’s konsulentvirksomhed – er at skabe en mødeplads, hvor danske kommuner og forskerne i CLIPS kan udveksle erfaringer med og viden om samarbejdsdrevet innovation.

Kommunernes Innovationsakademi er sat i værk for at styrke dialogen mellem forskere og kommunale aktører om, hvordan den kommunale sektor kan blive mere innovativ. CLIPS har allerede arbejdet med en lang række kommuner gennem casestudier og foredrag.

Kommunernes Innovationsakademi skal fremme en mere systematisk dialog og vidensoverførsel mellem forskning og praksis.
Kommunernes Innovationsakademi består af i alt fem workshops i løbet af 2012 og 2013 i forskellige byer i Danmark. Her vil der være spændende oplæg af danske og internationale topforskere samt praktikere, der arbejder med innovation i det daglige. Der vil også være plads til diskussion af konkrete cases.

Se forløbet af 1. workshop Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation i kommunerne

Læs om 2. workshop på Kommunernes Landsforening web

Se programmet for 3. workshop hvor temaet er innovationsledelse