Målgruppe

Ledere, teamledere

Antal

6-9 personer

Tid og sted

Vi aftaler en dato, der passer både jer og os.

Fundamentet

Du er leder!
Du er projektleder!

Du vil gerne blive bedre til at kommunikere én til én.

Din medarbejder havde gjort noget andet, end du havde forventet. Hvad skete der? Hvordan retter du op på det?

Hvordan sikrer du, at samtalen ender i afstemte forventninger, så det ikke sker igen? Pludselig bliver samtalen vanskelig. Noget uventet sker.

Hvad gør du?

På dette ledelsesforløb træner du din kommunikation én til én. Du arbejder med dit fokus på personlige udfordringer, når du kommunikerer. Du bliver i stand til at konkretisere dine udfordringer i form af en fortælling, og der arbejdes med her-og-nu-ledelsessituationer. Du inviteres til at reflektere over din egen praksis og modpartens perspektiv og til at gå på opdagelse i, hvad der er i spil i den daglige kommunikation – og hvilken betydning det kan have for din ledelsesopgave. Du bliver bedre til at afstemme forventninger, og du bliver bedre til at sikre koordinationen i dit arbejde.

Der arbejdes i mindre grupper med 6-9 personer, en Dacapo skuespiller og evt. en facilitator.