Involvering af 1000 mennesker – på én gang!

En af Dacapos spidskompetencer er konferencer. Vi ved noget om, hvordan man får afviklet konferencer, der både er dynamiske, indholdsrige, involverende og afvekslende. Og vi gør det med det deltagerantal, I stiller med. Vi klarer 1000 deltagere – faktisk har vi erfaring med konferencer med 1800 deltagere og helt ned til 20 deltagere.

Vi tillader os at have ambitioner på jeres vegne. Vi har ambitioner om både professionel konferenceafvikling og processer for konferencen, som gør, at deltagerne går der fra med reel læring, forstærkede og nye netværk og kontakter.

Og vi har masser af erfaring i det. Vi har nogle meget dygtige konferenceledere, der kan styre jer sikkert igennem, og vi har dramatikere og skuespillere, der kan skabe det indhold, der giver konferencen liv, dynamik og involvering.

Metoder til involvering

I hjertet af Dacapos konferenceafvikling er vores mere end 20 års erfaring i anvendelsen af teatermetoder – forumteater, playback, improvisation og flere andre former, som alt efter formålet udvikles til den konkrete konference. Gennem teatret spejler vi problemstillinger, dilemmaer eller paradokser, og sammen med deltagerne udvikler vi talen om problemstillinger, dilemmaer og paradokser. Både ved at skabe mening med det, deltagerne oplever, og ved at facilitere den dialog mellem deltagerne, der gør, at de kan føre situationen videre i deres egen virkelighed og finde løsninger eller forløsninger i situationen.

Direktion og bestyrelse

Noget af det vigtigste i en vellykket konference er, at direktion eller bestyrelse er kommet af med deres budskaber, og at budskaberne er forstået, og at budskaberne er blevet konkrete for hver enkelt i salen. Nogle vil mene, at det er for store ambitioner at have for en konference, men anvendelsen af teatermetoden gør det faktisk muligt at skabe en meget høj konkretiseringsgrad af visioner, strategier og andre mere overordnede budskaber, som præsenteres af direktioner og bestyrelser. Én af vores vigtigste pointer i den måde, vi afvikler konferencer på er, at ethvert budskab, enhver strategi, enhver vision først er meningsfuld, når den omsættes af begge parter – både afsender og modtager. For afsenderen, direktionen eller bestyrelsen, er det derfor særligt væsentligt at få indblik i, hvordan budskabet opfattes af tilhørerne, og teatermetoden skaber denne mulighed – og dermed også muligheden for yderligere dialog, uddybende forklaringer, eller erkendelser af nogle af de udfordringer en virkeliggørelse af budskabet medfører. Det har en betydelig værdi.

Jokeren – konferencieren

Andre kalder det for en konferencier. Vi kalder det en Joker! Jokerens vigtigste rolle er at få alle andre på scenen til at stråle – uanset om det er direktionen for et selskab, bestyrelsen i en forening, eksperter, oplægsholdere eller skuespillere. Jokeren sørger for, at konferenen afvikles med den variation og det nærvær, der skal til for, at deltagernes opmærksomhed hele tiden er fanget og sådan, at der kan ske reel læring hos deltagerne. Der findes dygtige journalister, der kan skabe nærværende interview på scnen, men jokeren kan tage situationen skridtet videre og sikre, at det, der sker på scenen også forplanter sig hos deltagerne i en indlevende form, så nærværet ikke kun er på scenen, men også i det man tager med hjem.

Konsulenten

Konsulent og Joker er ofte den samme person, men vi skiller positionerne ad for at skabe bevidsthed om betydningen af at forberede en konference godt. Konferenceforberedelse er for mange et spørgsmål om stole, borde og teknik, men vi lægger vægt på, at konferencer laves med et formål – et formål om at skabe bevægelse i organisationer, blandt mennesker. Bevægelsen starter lang tid før konferencen, og det er en del af hele konsulentprocessen omkring konferenceafvikling at sikre, at bevægelsen kommer igang – og kommer igang på måder, som både lever op til arrangørens forventninger og med den rummelighed, der skal til for at møde de forskellige i verdenssyn, der naturligt lægger til grund for mødet mellem mange mennesker.

 Panelet

Vi ser dem så ofte – disse paneler af begavede mennesker, som debaterer aktivt med hinanden og enkelte aktive på gulvet. Men kigger man ud over de fleste konferencer, vil man bemærke, at langt de fleste mennesker blot sidder og lytter. Det er der bestemt intet galt i, men vores teknikker gør det muligt at gøre paneldiskussioner nærværende og aktivt i talesættende for alle konferencedeltagere. Vi kombinerer små playback scener med vores skuespillere med paneldeltagernes debatter og udsagn og omformer dermed på stedet det lidt mere abstrakte og generelle til noget meget konkret og praktisk anskueligt. Dermed åbnes der op for nye dilemmaer – nye muligheder og der åbnes en vej til realiseringen af det, vi taler om – istedet for, at vi blot lader det hele blive ved talen.

Hvor store konferencer kan vi klare?

Her er nogle eksempler på konferencer, vi aktuelt har under afvikling eller netop har afviklet – interaktive og involverende konferencer for rigtigt mange mennesker!

  • Novo Nordisk – 1800 deltagere
  • Fødevarestyrelsen – 1000 deltagere
  • HK – 900 deltagere
  • Odense Universitetshospital – 450 deltagere
  • Socialstyrelsen – 450 deltagere
  • Etisk Råd – 150 deltagere
  • Region Midt psykiatrien – 130 deltagere
  • Siemens Wind Power – 100 deltagere
  • Ungdomsringen – 40 deltagere

Ring 66 147 146 for nærmere oplysninger.