Lærende konferencer

Ønsker du og dine kolleger at blive bedre til at facilitere konferencer, kan vi sammensætte et forløb, der sætter fokus på udvikling af involverende og lærende konferencer, hvor power point shows afløses af aktivering af deltagerne, således der sker perspektivbytte mellem deltagerne i den kompleksitet de fleste problemstillinger rummer. I lærer at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode løsninger og motiverede mennesker. Facilitatorrollen handler om god forberedelse og en opøvet evne til at kombinere forskellige faciliteringsteknikker og –former uanset om der er tale om den store konference eller mindre workshops.

Der arbejdes med facilitering både i forhold til planlægning, gennemførelse samt opfølgning. Ved anvendelsen af teater og interviewmetoder sætter kurset fokus på de rationelle og emotionelle aspekter af en konference – på det, der er i spil og på det, der uventet kommer i spil. På hvordan øjeblikket gribes og uforudsete veje udforskes i en kontrolleret kontekst.

For hvem?

I er ledere, projektledere, HR-partnere, konsulenter og medarbejdere med tværfaglig eller tværorganisatorisk ansvar, som ønsker at blive bedre til at facilitere.

I skal minimum være 8-10 personer.

Læringsprocesser

 • Betydningen af procesinvolvering før, under og efter konferencen
 • At tage følelser alvorligt i processen
 • Konferenceafviklingens røde tråd
 • Interviewteknikker
 • Fysiske elementers betydning og muligheder i konferencesituationen

Ring til Dacapo A/S  på telefon nr. 66 147 146

Det planlagte og det uforudsigelige

Dacapos tilgang har afsæt I den spænding, der opstår mellem det planlagte og det uforudsigelige. Du skal komme velforberedt som facilitator, men du skal også være forberedt på, at konferencen ikke udvikler sig, sådan som du havde planlagt det.

Du arbejder med

 • Konferencedesign
 • Interessentidentifikation og involvering
 • Relationers betydning for god konferenceafvikling
 • Forumteater metoder til involvering
 • Styring gennem spørgsmål

For dig og din arbejdsgiver

 • Faciliteringskompetence til bedre afvikling af både konferencer, møder og idégenererende processer
 • Kompetence til spejling af deltagere som læringsmiddel
 • Relationskompetencer
 • Facilitering af gruppedynamikker