Denne dialogmetode foregår i et autentisk cafémiljø, hvor alle sidder ved små caféborde. Pianisten spiller diskret i baggrunden, tjenerne serverer kaffe, og den intime stemning krydres med fællessang.

I disse omgivelser styrer Dacapos “cafévært” en både struktureret og afslappet dialog om de centrale temaer, spørgsmål eller ideer, som kunden har sat på dagsordenen. Vi kobler sang, musik og teater til den dialog ved cafebordene, der er omdrejningspunktet for hele forløbet.

Formålet er at skabe plads til fordybelse og opmærksomhed på at lytte til hinanden. Det handler om at give sig tid til at finde spørgsmålene, inden man giver svarene. Det er i relationen og dialogen mellem mennesker i en organisation, at fornyelsen og indsigten ligger. Problemerne er størst, når dialogen er gået i stå.

Caféseminar – med eller uden teater – er velegnet til at få dialogen i gang. Dialog handler om at bytte perspektiv – at forstå hinanden på tværs af faggrænser og afdelinger, på tværs af forskellige roller og placeringer og på tværs af køn og nationalitet.

Programmet sammensættes i dialog med kunden. Varigheden er typisk 6 timer, men både mere og mindre er muligt. Antal deltagere kan variere fra 25 til flere hundrede, kun rummets størrelse sætter grænser.