Et faktionsspil er en kort scene, der er skræddersyet til den enkelte kunde til et aftalt arrangement. Vi forbereder scenen i samarbejde med kunden, og den fungerer som en præsentation af det tema, kunden gerne vil have sat fokus på.

Forberedelsen af et faktionsspil sker ved, at kunden på forhånd instruerer Dacapos skuespillere, hvorefter scenen øves og justeres, så den senere kan gentages for alle deltagere.

Faktionsspillet præsenterer dagens tema ved at skuespillerne gengiver en typisk situation fra dagligdagen, som rummer de problemer eller dilemmaer, der knytter sig til temaet.

Men spillet henlægges til en fiktiv virksomhed, således at det er ’sagen’ og ikke ’enkeltpersoner’, der kommer i fokus.

Faktionsspillet er starten på et forløb, som indeholder flere andre arbejdsmetoder, hvor alle deltagere kan komme med bud på, hvordan man bedst håndterer problemerne eller dilemmaerne.