Forumteater kan have mange former, men det grundlæggende er, at det er en interaktiv teaterform, hvor skuespillere præsenterer en tilspidset eller problematisk situation.

Billedet her er fra en FN konference, hvor Dacapos forumteater var i centrum.

Når konflikten er på sit højeste, træder en konsulent ind på scenen og får tilskuerne til at give et bud på mulige årsager til problemerne og forslag til løsninger eller ændringer.Derefter afprøver spillerne de nye ideer og handlinger.

Forumteater giver mulighed for at afprøve løsningsmodeller og skifte perspektiv i konfliktsituationer. Her er Rambøll Managements beskrivelse af forumteater i forbindelse med borgerdialog:

“Forumteater fungerer ved, at vi sætter borgere og sagsbehandlere sammen. Dacapos skuespillere dramatiserer borgernes oplevelser af mødet med “systemet”, det vil sige sagsbehandlingen og brugerinddragelsen.

Undervejs har deltagerne mulighed for at rette på skuespillerne, så scenerne kan spilles om, indtil deltagerne mener, at scenen nu afspejler det virkelige hændelsesforløb og de dilemmaer, de står i.

På den måde faciliteres dialogen mellem deltagerne af skuespillerne og konsulenterne. Fordelen er desuden, at problemstillingen angribes i en interaktiv proces, der afmonterer fastlåste roller og forståelser.”

Se også andre metoder vi benytter os af.