I playback arbejdes der med dilemmaer og konflikter – og det særlige er, at der ikke på forhånd er skrevet og konstrueret scener. Temaer og problemstillinger formuleres i den aktuelle situation af publikum.

Skuespillerne instrueres af deltagerne på stedet. Dilemmaet eller konflikten beskrives af deltagerne med udgangspunkt i et gruppearbejde f.eks. organiseret som et historiefortællingsforløb.

Deltagerne instruerer og retter på skuespillerne indtil situationen fremstår realistisk på scenen.

Metodens muligheder:

  • Der kan arbejdes med det, der er vigtigt og aktuelt for deltagerne lige nu.
  • Det er en meget engagerende og dynamisk metode, som giver deltageren maksimal indflydelse på indholdet.
  • Vi undgår den ressourcekrævende forberedelse, der ligger i at lave research til – samt skrive og instruere – scener.
  • Playback kan kombineres med flere andre former for interaktivt teater.

Det er en styrke, at arbejdet sker med folks egne historier – og at det er fascinerende for deltagerne at se deres egne dilemmaer blive rullet ud for øjnene af dem.

Vi har erfaring for, at metoden kan løfte individualiserede problemstillinger frem i lyset, således at deltagerne oplever, at de faktisk er fælles om problemerne.

Vi lægger meget vægt på det etiske aspekt ved at arbejde med deltagernes egne historier. Det stiller særlige krav om at håndtere situationen, så ingen kommer i klemme. Det lykkes i kraft af omhyggelig forberedelse med kunden og vores konsulents sikre håndtering af forløbet.