Vores opgaveløsning varierer i høj grad efter tema og behov – og ændrer sig organisk i det enkelte procesforløb. Men ofte efterspørger vores nye kunder en beskrivelse af, hvordan vi oftest griber tingene an.

Nedenfor beskrives en proces, hvor teaterimprovisation indgår – med alle de ovennævnte forbehold:

  • Processen faciliteres af en proceskonsulent, der igennem researchmøder har forhandlet intentionen med aftager og har tilrettelagt en drejebog for workshoppen, som er fleksibel men samtidig sikrer, at man bevæger sig i den retning, som aftager ønsker.
  • Konsulenten og skuespillerne udvikler på den baggrund en eller flere ufuldstændige (man kan også kalde dem åbne) historier. Men historierne kan også udvikles på stedet på baggrund af deltagernes indledende kommentarer og associationer.
  • Skuespillerne spiller en historie.
  • Deltagerne reagerer på dramatikken og diskuterer, hvordan den kan forstås og fortolkes.
  • Deltagerne bliver bedt om at give nogle bud på, hvordan historien kan sættes i bevægelse.
  • Skuespillerne spiller de foreslåede ændringer eller udviklingsscenarier.
  • Evt. kan deltagerne inddrages i det levende scenarie – men selvfølgelig uden pres og kun hvis de selv ønsker det.
  • Undervejs kan forskellige eksperter eller gæster blive bedt om at komme med deres udlægninger af, hvordan den problemstilling, der er i fokus, kan forstås og belyses yderligere.
  • Det kan føre til udviklingen af sidehistorier, der kan gøres til genstand for teaterimprovisation.
  • De forskellige historiefragmenter danner udgangspunkt for en diskussion af, hvilke konsekvenser historien kan have i et fremadrettet handlingsperspektiv: Hvordan kan man agere i lyset af den fælles læring?

Det var én ud af mange mulige forløb. Du kan læse mere om andre tilgange om metoder her.