Målgruppe

Ledere, teamledere

Antal

6-9 personer

Tid og sted

Vi aftaler en dato, der passer både jer og os.

Fundamentet

Du er leder!
Du er projektleder!
Du er underviser!
Du er almindelig medarbejder!
Du er konsulent!

Du ønsker at få mere  nærvær og gennemslagskraft!

Når det er sagt, er du bevidst om, at der er mange nuancer forbundet med at opnå nærvær og gennemslagskraft. Det er alle de nuancer, vi vil arbejde med på dette modul.

Du kender det godt – bagefter tænker du på, hvordan du skulle have sagt det på mødet. Hvordan du  skulle have taget ordet, brugt en højere stemmeføring og insisteret på at få lov. Men nu er det for sent.  Du kom igen til at fremstå som usikker og uklar, på trods af din store faglige viden og indsigt.

Nærvær og gennemslagskraft er noget, de fleste mennesker kan have glæde af at arbejde med.  På dette modul vil vi arbejde med at styrke dig ved en øget bevidsthed om eget kropssprog og egen gennemslagskraft. Meget af den viden vi har, er vi ikke bevidste om. Vi vil arbejde med at gøre de ubevidste kompetencer til bevidste kompetencer. Det vil ske gennem en række enkle øvelser,  afvekslende og med underbyggende teori. Der arbejdes i større og mindre grupper, ligesom der vil  være øvelser, hvor vi arbejder enkeltvis. Der er både krop- og stemmetræning i programmet. Undervejs reflekterer vi og deler erfaringer med hinanden.

Målet er at øge varians i dine indøvede reaktionsmønstre og skabe bevidsthed om, hvornår og hvordan  du bruger din krop og stemme aktivt.