Forskning viser, at når forældresamarbejdet i daginstitutioner og skoler fungerer godt, er det positivt for børnenes trivsel. Et af succekriterierne er, at samarbejdet er præget af åbenhed, dialog og gensidighed mellem parterne. Forældrene skal føle sig set og hørt!

Sæt skub i forældresamarbejdet!

  • Hvornår og hvorfor er kommunikation med forældre en udfordring?
  • Hvordan hæver I kvaliteten af forældresamarbejdet?
  • Hvad betyder det pædagogiske samarbejde for det gode forældresamarbejde?

Vi har sammensat en workshop, der vil gøre jer bedre rustet til at kommunikere med forældre. Ved hjælp af interaktiv teater, vil vi invitere jer ind i en fiktion, hvor samtaler med forældre bliver omdrejningspunkt for dagens arbejde.

Hent produktblad: Når forældresamarbejdet svigter – Dacapo.as

Vi har haft stor glæde af samarbejdet med Dacapo. Deres kendskab til vores område er mærkbart, og de er meget professionelle.

Kit Borup, Familie- og Handicapchef Mariagerfjord

Forløbet med Dacapo består af 4 typer samtaler:

Der er observeret en ændret adfærd hos barnet. Der skal sparres med en kollega om den videre indsats og samarbejdet med forældrene.

Forældrene er uenige i pædagogernes/lærernes observationer. De kan ikke genkende det, de hører, og de bebrejder institutionen/skolen. De ønsker at flytte barnet til en ny institution/skole.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere i daginstitutioner og skoler.

Pris

Pris kr. 15.000,- ekskl. udgifter til transport og moms.

Op til 20 deltagere.

Forældrene er indkaldt til en undersøgende samtale om barnets situation. Forældrene er nervøse, lidt skeptiske, lidt mistænksomme og går i forsvar.

Underretningen er sendt, og samarbejdet med forældrene skal fortsætte. Forældrene er kede af det, usikre og vrede.

Hvordan?

Vi vil arbejde med de dilemmaer og udfordringer, der er forbundet med de fire situationer. Hvordan gribes kommunikationen an? Hvad er vigtigt at få formidlet? Hvordan mødes forældrene? Hvordan er man professionel?

Formålet med denne workshop er:

  • At skabe fokus og dialog om forældresamarbejdet og de dilemmaer/udfordringer, I oplever.
  • At styrke medarbejderkompetencerne i kommunikationen med forældre og kolleger.
  • At skabe bedre trivsel for børn, rettidigt samarbejde og færre underretninger.

Hver 5. forældre oplever ikke et godt samarbejde.

Kilde: EVA