Titel

Universitet

Forfatter /
udgivelsestidspunkt

Det magiske spejl – Hvordan spejling kan give læring og udviklingfor medlemmerne i en organisation. Læs mere

CBS

Julie Schou-Nielsen
Juni 2009

Rimer kreativitet på produktivitet? – En undersøgelse af Dacapo Teatrets arbejde med spontanitet for ansatte i erhvervslivet.

Høgskolen Bergen

Kristian Outzen Knudsen
2009

Varm luft eller varig forandringsledelse?
I hvor høj grad er Dacapos troværdige i arbejdet med deres identitet og selvfremstilling ud fra den overordnede Moving People strategi?

Diplom uddannelsen

Karen Dam
December 2007

Udtryk der gør indtryk
Hvordan medfører Dacapos provokationer både forandring af de sociale relationer og reproduktion af den interne viden på handelsskolen. Læs konklusionen fra specialet.

International Business College

Katrine Johansen
2005

Dissonances, Awareness and Aesthetization
En typologi og vurdering af “situation drama” og dets anvendelighed vha. situationsdramaets historie.

Stocholm School of Economics

Stefan Meisiek
2005

Forum Metoden
Hvilke læringsmuligheder åbner organisationskonsulenters brug af forummetoden for?

RUC

Kasper Nielsen, Anna Jepsen, Louise Thorstrup, Anette Tengberg
Maj 2004

Historiefortælling som mundtlig kommunikationsform. Læs mere

RUC

Kasper Nielsen, Anna Jepsen, Louise Thorstrup, Anette Tengberg
Maj 2004

Det Dramatiske Samspil
Improvisering i spændings­feltet mellem erhverv og kultur

Aalborg Universitet

Anne Agerbæk, Kjøller Nielsen
December 2003

Mulighed for udvikling? En analytisk iagttagelse af kompetenceudvikling på skiftehold i Statoil Kalundborg.

CBS

Trine Bloch
Oktober 2003

Kunsten kommer… – om brugen af kunstnerisk inspirerede metoder i moderne management

RUC

Billeder af kreative alliancer – når kultur- og erhvervsliv mødes

Etnologisk projekt af Linda Kilskou Kristensen.
2003

Udvikling af innovative projektorganisationer – et studie i forskellige kon­sulenttilgange

DTU

Juni 2003

Forumteater og unges identitetsdannelse. Hvordan kan vi, som pædagoger støtte op om unges identitetsdannelse gennem forumteater?

Århus Universitet

Inge-Lise Edvart og Ulla Lunøe
Juni 2003

Communicating ambigus Information

SDU

Thomas Gulløv
2003

Jeg bærer med smil… Dacapo-forestillingens betydning for læring og udvikling i organisationen

BAR SoSu

Ole Harrit, Hanna Mølgaard
Maj 2002

Dansk kulturpolitik set i et udviklingshistorisk per­spektiv og med særlig hen­blik på en diskussion af samspillet mellem kultur- og erhvervsliv.

KU

Lise Klinke Nielsen
Oktober 2001

Nye rammer for refleksion? et projekt om medarbejdernes læreprocesser i en kommunal ældrepleje.

Ina Jensen, Trine Røtting, Hanne Bigum, Marianne Due, Cathrine Severin.
Maj 2001

Glemmer du – så husker jeg
En undersøgelse af langtids­forankringen af Dacapos Forandring Fryder. Læs mere

SDU

Stine Helles, Randi Drejsig Petersen, Anna-Kathrine Nielstrup Thygesen

Samspil mellem kultur- og erhvervsliv
– alliance eller distance?

Danmarks Biblioteksskole

Karina Belle og Annemarie Filtenborg
2001

Nye rammer for refleksion? – et projekt om medarbejdernes læreprocesser i en kommunal ældrepleje

RUC

Ina Khadka Jensen, Trine Juul Røttig, Hanne Bigum, Marianne Madsen, Kirstine Rønnov Due, Cathrine Holde Severin.
Maj 2001

”I almindeligt teater kan man kun klappe…”
Evaluering af Dacapo

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Mette Abrahamsen, Trine Land Hansen.
Februar 2000

Evaluering af Dacapo

Teknologisk Institut (TI)

TI, Arbejdsliv, Kompetencer og IT
December 1999

Dacapo Dacapo – at se sig selv. Med fokus på dynamikken og processer i rummet, når Dacapo arbejder på seminaret.

Århus Universitet

Karen Sørensen, Lene Madsen og Kim Bisgaard

Rollekonflikter – Hvilke metoder kan der bruges i håndarbejds faget til at undgå rollekonflikter blandt efterskole- elever.

Pædagogik / psykologi

Elisabeth Hansen.
Maj 1998

Forandring der Fryder. Om fortælling og fiktion som ressource i organisa­tionsudvikling

SDU

Jane Sigrid Jakobsen
1998

Tillidsrepræsentanten i forandringsprocesser

Dacapo Teatret og LO

Lone Thellesen, Lena Bjørn, Preben Friis og Klaus Eggert.
Juni 1997

De undertryktes teater – en genvej til frihed?

Århus Universitet

Carole Christensen
Juni 1997

DRAMAtisk Debat med Dacapo – om forumteater og læringsprocesser. Læs mere

RUC

Annette Blou, Pia Maria Brøndum, Johanne Brix Jensen, Rikke Eggert Kabel, Mette Kirkebæk Nielsen.
Maj 1997