På baggrund af flere hundrede arrangementer har vi udarbejdet denne beskrivelse af vores krav til lokaler. Det er vores erfaring, at gode lokaleforhold spiller en stor rolle for deltagernes udbytte.

Vejledende rumstørrelse, minimum

Ved 50 deltagere ca. 12 x 12 m
Ved 100 deltagere ca. 15 x 12 m
Tag en snak med os om lokalet. Der kan være forhold der gør, at vi kan fravige vores minimumskrav.

Generelle forhold

  • Rummet skal være nogenlunde kvadratisk.
  • Brug af haller/idrætshaller o.lign. kun efter aftale.
  • Ingen søjler i rummet.
  • Dagslys i rummet.
  • Minimum 3 m loftshøjde.
  • Ingen borde, med mindre andet er aftalt.
  • Opvarmet til almindelig stuetemperatur (18°-22°).
  • Ingen støj fra nabolokaler, ventilationsanlæg mm.
  • Gulvet skal være i ét niveau, med mindre der er flere end 80 deltagere.

Stoleopstilling

Som skitse i lige rækker – eller med buede rækker. Aftales med os inden opstilling.
Afstand fra væg bag spilleareal til forreste stolerække skal være ca. 6 meter. Der skal ikke være niveauforskel mellem spillearealet og stoleopstillingen.
Ved ca. 50 deltagere opstilles kun de 3 første stolerækker.
Ved 80-100 deltagere tilføjes en bageste række med 20 pladser.
De bageste rækker eller scenen skal hæves ca. 25-40 cm, når der er flere end 80 deltagere, for at alle kan se.
Spilleareal skal placeres enten på lang- eller bredside. Aftales med os inden opstilling

Opstilling af scenografi

Dacapo Teatret skal have lokalet til rådighed i 1½ time før arrangementets start og 1 time efter, med mindre andet er aftalt.

Lyd og lys

Dacapo Teatret skal have lokalet til rådighed 1½ time før arrangementets start og 1 time efter, med mindre andet er aftalt.
Ved deltagerantal over 100 skal påregnes udgifter til lydanlæg og lydmand. Vi bestiller. Dacapo Teatret medbringer scenelys til alle arrangementer, med mindre andet er aftalt.

Rygning, spisning mm.

Mobiltelefoner skal være slukkede.
Der må ikke ryges i lokalet under arrangementet eller i pauser.
Eventuel spisning må foregå i andet lokale, medmindre andet aftales. Tidspunkt for spisning aftales gerne med Dacapo Teatret.

PS. Ring hvis du er blot det mindste i tvivl omkring lokalekrav eller andet