Vores teaterform stiller krav til de lokaler, hvor arrangementet skal gennemføres. Det er vores erfaring, at gode lokaleforhold spiller en rolle for deltagernes udbytte. På baggrund af flere hundrede arrangementer har vi udarbejdet en beskrivelse af vores krav til lokaleforhold.

Ordrebekræftelse

Når du og konsulenten er blevet enige om, at vi skal løse opgaven for dig, sender vi en ordrebekræftelse. Der kan på det tidspunkt være både indholdsmæssige og praktiske forhold, som ikke er aftalt endeligt på plads – dette vil ske inden arrangementets afholdelse. Sammen med ordrebekræftelsen sender vi de generelle betingelser. Har du spørgsmål til den, er du velkommen til at ringe til vores administration.

Priser

Vores priser er afhængig af deltagerantal, varighed, tidspunkt for afholdelse – og ikke mindst omfanget af forberedelsen. De endelige priser kan vi derfor først give når arrangementets indhold mm. er drøftet med en af Dacapos konsulenter. Ring på 66 147 146 for at høre nærmere.

Afvikling

På den eller de dage vi skal være sammen for at gennemføre det, vi har aftalt, er det vigtigt:

  • at alle aftaler om arrangementets gennemførelse er på plads, praktiske såvel som indholdsmæssige
  • at vi kan komme til lokalet cirka 2 timer før arrangementets gennemførelse
  • at du eller en anden person er til stede, når vi ankommer

Har vi ikke tidligere afklaret ovennævnte med dig, kontakter vi dig cirka 8 dage før arrangementet.

Når opgaven er gennemført …

…sender vi en faktura på det, vi har aftalt. Udgifter til transport, eventuel lydforstærkning og eventuel overnatning vil ligeledes fremgå af fakturaen. Betalingsfristen er 14 dage efter modtagelsen af faktura.