Kort interview med direktør Lars Rasmussen, Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune i forlængelse af en temadag for forvaltningens ledere om Selvværd & Sammenhæng.

Hvordan var samarbejdet med Dacapo?
Der har været et godt samarbejde mellem Senior- og Socialforvaltningen og Dacapo. De var hurtige til at fange dilemmaerne, og det var tydeligt, at de i forvejen havde et godt kendskab til den kommunale hverdag.

Hvilken værdi havde samarbejdet for jer?
Vi arbejder altid med et fokus på borgerens centrum, og derfor involverer vi også de borgere, det handler om, når vi skal skabe udvikling. I det her tilfælde handler det om at udvikle vores organisatoriske kultur, og der kan det være vanskeligt at trække nogle borgere ind – helt konkret til et værksted, hvor vi har samlet 140 ledere. Det vil virke overvældende for de fleste borgere. Så derfor tænkte vi, hvad kan vi gøre for at få borgerens stemme i spil som kernen alligevel, og der var Dacapo et rigtig godt svar. De spiller borgerne på en meget overbevisende måde.

Hvad er styrkerne ved Dacapos arbejdsmetoder?
Styrken ved Dacapo er deres evne til lyn hurtigt at sætte sig ind i, hvad det er for en praksis de er dumpet ned i, og hvad det er for nogle dilemmaer. De er dygtige til at involvere organisationen i deres forberedende arbejde og leverer på en yderst professionel måde.

Hvad gik deltagerne med videre efter temadagen?
Vores ledere fik øje på dilemmaerne i vores udvikling på en meget konkret måde ved at se det hele blive spillet lige for næsen af dem – også nogle af de dilemmaer, der kan være svære at åbne op for fordi, de er tabubelagt. De blev involveret og så mulige scenarier for sig på baggrund af det, de konkret bød ind med. Diskussion gik derfor fra at være noget hypotetisk til at være temmelig realistisk.

Lars Rasmussen, direktør i Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune byder deltagerne velkommen og sætter rammen for dagen.