Silkeborg Kommune henvendte sig til Dacapo A/S, da de var i gang med politikudvikling indenfor området “Det Gode Samarbejde i Hjemmeplejen.”

Borgere, politikere, pårørende, ledere og ansatte (TR + AMR) i alt 110 deltagere blev involveret i processen på en temadag.

Når så mange forskellige interessenter skal involveres, vil der undervejs opstå uforudsete problemer og nye veje at gå må findes.

Om samarbejdet med Dacapo udtaler Inge Bank, Sundheds- og Omsorgschef og sundhedsfaglig konsulent Marie Louise Daugaard:

“Vores temadag ”Det gode samarbejde med borgerne” blev en succes. Vi havde samlet en skøn blanding af politikere, borgere samt ledere og medarbejdere fra kommunen og alene det, at gøre dagen relevant og meningsfuld for så mange forskellige interessenter, var en opgave i sig selv. Vi synes, det er lykkedes til fulde, og vi har fået noget at arbejde videre med.

Dacapos tilgang til opgaven med en kombination af konsulent- og teatermetoder gav dagen rigtig meget liv, og deltagerne følte sig involveret på en god måde. Dacapos konsulent fik skabt et tillidsfuldt rum, og dagen bar præg af både seriøsitet og nærvær samtidig med, at der opstod sjove situationer, hvor folk kom til at grine.

Vi har været meget glade for samarbejdet med Dacapo. Planlægningen har stået på over nogle måneder, og når rammerne og forudsætningerne ændrede sig undervejs, arbejdede vi sammen om at finde nye løsninger. Dynamik, dialog og fleksibilitet har været centralt for vores samarbejde. “