Ikke to dage er ens …

De fleste af vores processer er forløb, der i gensidigt samspil med kunden udvikles og kvalificeres i forhold til kundens behov. Vi arbejder med alle temaer inden for organisationsudvikling: arbejdsmiljø, forandringsprocesser, ledelse, innovation og fusioner.

Vi bidrager til processen med vores ekspertise, erfaring og teoretiske afsæt, som er udviklet gennem 20 års erfaring i arbejdet med strategiimplementering, forandringsledelse, innovationsprocesser og organisationsudvikling – i både store og små organisationer. Vi får dialogen i gang. Vi får kickstartet processen. Vi får ledelse og medarbejdere til at skabe mening med det, der sker i deres organisation. Vi giver ledelsen mulighed for at få tingene til at ske. Vi bringer forskellige perspektiver i spil.

Vi er under hele processen på en læringsrejse sammen med kunden – i et berigende samarbejde – hvor succes handler om at turde udforske vejen mens vi går, at se uforudsigelighed og overraskelser som mulighed for læring, at kunne improvisere og afvige fra planen, når det giver mening og at opleve gensidig tillid – og gensidig afhængighed – som forudsætning for kvalitet i processen.

Dacapos metoder er unikke og vores team består af mennesker med erfaring fra topledelse i globale koncerner og offentlige organisationer, konsulenterfaring i alle typer af organisationer, specialpædagogik, dramaturgi, skuespil og improvisation. Vi kombinerer forretning og teater. En stor tysk koncern kalder os for The Business Theatre. 

Vi arbejder ofte i længere procesforløb hvor kompleksiteten er stor og hvor det ikke er muligt at fastlægge, hvorledes opgaven vil folde sig ud – og lige så ofte på et temaarrangement, hvor vi procesfaciliterer en hel eller halv dag. Intentionen er altid at så så stærke frø, at processen lever videre efter afrundingen af vores samarbejde.

Ring og få en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Telefon 66 147 146.