SPIRE var i tidsperioden 2008-2013, et forskningscenter for deltagende innovation, under ledelse af Syddansk Universitet. SPIREs tværfaglige forskning gjorde op med en snæver opfattelse af ‘brugere’ og udvider værdikæde-begrebet til at omfatte’ netværk af mange aktører’.

Centret har bl.a. deltagelse af en række internationale universiteter, Intel Corporation, Danfoss, General Motors – og Dacapo.

Ud over at bidrage til forskningen på området, har Dacapo en vigtig rolle i centrets bestræbelser på at inddrage drama, video, visualisering og fysiske materialer i kreative kombinationer.

Projektet var under ledelse af professor Jacob Buur, SDU og tidligere konsulent i Dacapo, professor Henry Larsen.

Læs også om CLIPS, hvor der forskes i samarbejdsdreven innovation i det offentlige, og hvordan vi i øvrigt arbejder med forskning under Dacapo Research.