Stakeholderproces har ikke noget med mad at gøre! Det betyder, at man har en stake – altså har noget på spil!

En stakeholderproces involverer mange forskellige stemmer/stakes på forskellige tidspunkter i processen. Det kan være en proces, der strækker sig over længere tid med mange begyndelser. Indholdsdybden kan være varierende fordi de forskellige interaktioner blander sig med hinanden.

Begrebet stakeholderproces er inspireret af Ralph Stacey (2003)  og hans teori om transformativ læring. Han forudsætter, at transformativ læring først finder sted, når gensidig afhængige aktører interagerer med hinanden og i samme åndedrag kan man kalde transformativ læring for innovation.

Learning as an Activity of interdependent People, Ralph Stacey, 2003

Stakeholderproces for Det Etiske Råd
“Rådets samarbejde med konsulenthuset Dacapo a/s har været helt central for Rådets bestræbelser på at skabe sig et nuanceret billede af psykiatriens område. Rådet har i løbet af 2011 og 2012 gennemført en række møder, to workshops samt en debatdag med deltagelse af en bred vifte psykiatriske aktører. Dacapo har ved brug af metoder fra teatrets verden udviklet en debatplatform, som har været velegnet til afdække psykiatriens mange udfordringer ved inddragelse af områdets mange “stemmer”. I den beskrevne proces er der på baggrund af de mange aktørers input udviklet en række scenarier, som fokuserer på flere af de problemstillinger, som Rådet i sine anbefalinger, tager op.”

Læs mere om stakeholderproces for Det Etiske Råd

“Processen med Dacapo favnede en endnu bredere kreds af interessenter. Synspunkter og dilemmaer blev foldet mere ud undervejs. Dialogen blev nuanceret, dynamisk og levende. Resultatet var en velunderbygget og nuanceret udtalelse fra Rådet om de komplekse dilemmaer psykiatrien står overfor”
Ulla Hybel, cand.jur.ph.d., projektleder