Fusioner

Nå to eller flere virksomheder fusionerer skal der dannes nye relationer, nye samarbejder. Hvilke forventninger har ledelsen? Hvilke forventninger har medarbejderne? Hvad er det for en usikkerhed, medarbejderne kigger ind i? Hvilken usikkerhed kigger ledelsen ind i? Hvad forventer kunderne? Hvilken usikkerhed har kunderne? Hvordan bygger man tillid i fusioner, hvor interesserne nok er fælles på et overordnet niveau, men ikke altid er det på alle organisatoriske niveauer? Dacapo har evnen til at skabe forståelsen, der gør forventninger meningsfulde og danner grundlag for en dialog baseret på tillid.

Forandringer

Dacapo arbejder med forandringer i alle afskygninger. Hvad er på spil i forandringsprocessen? Hvad gør forandringer ved relationerne på arbejdspladsen? Hvad betyder relationerne for muligheden for at forandringer gennemføres som ønsket. Hvilke forudsætninger ligger til grund for vores forståelse af forandringerne? Dacapo er markedets bedste alternativ, når det kommer til at skabe forandringer i praksis.

Masseafskedigelser

Masseafskedigelser har sin egen psykologi. Relationer brydes – nogle bliver valgt til og andre valgt fra. Hvad sker der i relationerne, og hvad betyder det for udførelsen af de opgaver, der trods alt skal løses? Der kommer megen fokus på de afskedigede. Hvordan håndterer de processen på vej ud af døren? Hvad sker der med dem, der skal blive tilbage? Hvordan påvirker det deres relationer og jobudførelse? Hvordan kan der opstå ny mening i samværet, mens de sidste forlader arbejdspladsen – og hvilken mening får man skabt i det fortsættende?

Innovation

I Dacapo arbejder vi ud fra en organisationsforstålse, som sætter relationerne mellem mennesker i fokus. Derfor opfatter vi dilemmaer og konflikter som et udgangspunkt for udvikling og innovation. Vores erfaring viser, at innovation og bæredygtige forandringer skabes ved involvering og interaktion mellem dem, som det hele drejer sig om.

Vi har i mange år arbejdet både praktisk og teoretisk med innovation. Vi har oplevet, hvordan vores teoretiske udgangspunkt og interaktive metoder har fungeret som katalysator i vores arbejde med at facilitere og fremme forandrings- og innovationsprocesser, hos talrige danske virksomheder. Vi har medvirket i tre danske forskningsprojekter, hvor innovation var omdrejningspunktet. Forskning i samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor (CLIPS), forskning i deltagende innovation (SPIRE) samt vores eget forskningsprojekt i samarbejde med Arbejdsmiljøforskningsfonden, der handlede om trivsel og forandringer.

Udflytning af arbejdspladser

Staten flytter til Jylland, industrien flytter til Østeuropa og Asien, viden flytter til særlige dele af verden. I alle tilfælde er der tale om udflytning af arbejdspladser. Hvad er det, der kommer i spil, når nogen får at vide, at deres arbejdsplads skal flytte – og de måske skal flytte med? Hvad sker der i relationerne, når arbejdspladser flyttes? Hvordan holdes motivationen oppe blandt dem, der skal aflevere forretningen – og blandt dem, der skal blive og måske flytte med? Hvordan skaber man en motivation, der får medarbejderne til at kæmpe til det, der vitterligt er sidste dag? Dacapo arbejder med disse og mange flere spørgsmål sammen med de ledere og medarbejdere, der sidder med udfordringen.