Af Jacob Buur og Henry Larsen
SPIRE Forskningscenter, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet, Sønderborg

Resumé

Inden for co-design lader det til at være en udbredt forståelse, at innovation er en planlagt, resultatorienteret aktivitet, der kan drives fremad gennem velfaciliterede processer, hvor et firmas ansatte samarbejder med eksterne parter (især brugere), og samtalerne sigter mod konsensus omkring nye produkt- og serviceidéer. Konflikter hører til i ’gamle dage’, hvor brugerdrevent design havde betydning for kampen mellem arbejdsfolk og ledere.

Med udgangspunkt i teorien om komplekse responsive relateringsprocesser foreslår forfatterne en ny måde at opfatte innovation på, som fremkomsten af ny mening i – ofte konfliktfyldte – samtaler. Rapporten argumenterer for, at mødet mellem deltagere med forskellige interesser er afgørende, netop fordi krydsende intentioner kan skabe ny indsigt og bevægelse i tanke og handling.

Improvisationsteater bruges til at undersøge, hvad der sker i industrielle (og andre) organisationer, der giver sig i kast med brugerdrevne aktiviteter, og de barrierer, der hindrer dem. Ved at analysere improviserede scener og publikums måder at reagere på karakteriseres samtalernes væsen, som virker til at lade ny mening opstå og således stimulere innovation.

Rapporten ser et behov for udvikling af nye formater for samarbejde for store, komplekse interessegrupper, som opmuntrer til modstridende intentioner.

Læs hele artiklen (på engelsk) her.