Service kan trænes …

Vi har alle sammen prøvet det! Dårlig service. Det virker så banalt, når vi ser det, men menneskelig adfærd og menneskelige relationer er alt andet end banale. Vi etablerer mønstre med hinanden, og pludselig er dårlig service blevet en naturlig del af hverdagen – og så lader vi os overraske, når vi lige pludselig får god service.

Service handler om flere ting, og god service kan understøttes af IT værktøjer og fysiske elementer. I sidste ende handler service dog først og fremmest om menneskelige relationer. Hos Dacapo træner vi nærvær og gennemslagskraft, og vi træner evnen til at håndtere alle de små detaljer, der kommer op i servicedialogen. Vi træner konflikthåndtering og hvordan man håndterer de situationer, der uventet udvikler sig i en uønsket retning.

Hvem husker ikke sagerne om 112? Opkald fra borgere i nødstedte situationer, der er blevet skældt huden fuld eller er blevet bebrejdet, at de ikke vidste, hvad adressen var på et brændende hotel. Det er nemt nok at sige, at det ikke er godt nok. Men det er ikke nemt at gøre det godt nok. Det kræver træning, overblik, ro – og det kræver teknikker til at være tilstede med, gribe sig selv med og håndtere dialogen med den anden med.

Med vores skuespillere får du prøvet, trænet og udviklet din og jeres evne til at levere god service. Vi faciliterer også de processer som sikrer, at I kan levere ensartet service. Service bliver aldrig ens – og skal nok heller ikke være det, for en del af det at yde service, handler om at forholde sig til en konkret situation. Der skal være retningslinjer, holdninger og kultur bag den service, der leveres – der skal være en situationsbestemt evne til nærvær og gennemslagskraft, til konfliktforebyggelse og positiv overraskelse af kunden. Der skal være plads til et smil, når et smil er påtrængt. Og plads til at trække lommetørklædet, hvis det er det, situationen kalder på.