Uddannelsen foregår i SCK regi og er rettet mod HR-konsulenter og tillidsvalgte i staten, som ønsker at spille en mere offensiv rolle i forandringsprocesser på deres arbejdsplads.

Dacapo står for selve forløbet, der vil strække sig over 4 måneder og som vil tage udgangspunkt i de oplevelser, du står i i din hverdag.

Uddannelsen vil vekselvirke mellem undervisning og afprøvning i praksis og er tilrettelagt som fire “samlinger”, hvoraf to er hele dage og to er halve dage.

Temaerne er bl.a.:

  • Hvordan forstår vi forandringer
  • Her-og-nu-kommunikation og planlagt kommunikation
  • Relationers betydning
  • Konflikters rolle i forandringer
  • Den improviserende forandringsagent

Læs mere uddybende om uddannelse af forandringsagenter hos Statens Center for Kompetenceudvikling.