Af Lars Bonderup Bjørn, 2016

Er det arbejdsmiljø, ledelse eller strategi, når vi taler om usikkerhed, forventninger og tillid? Dacapos adm. direktør Lars Bonderup Bjørn giver sit personlige bud  i bogen “I bødlens fodspor – en vandring på usikkerhedens sti”, der har afsæt i hans ph.d. afhandling om usikkerhed og personlige møder med Fidel Castro og en række meget usikre situationer i organisationsverdenen.

Har du nogensinde tænkt på, hvordan dit eget velbefindende med usikkerhed påvirker dine medarbejderes stress niveau? Har du nogensinde tænkt på, hvordan din forståelse af usikkerhed påvirker måden, du laver strategier på? Og leder på?

Pris: kr. 199,-

Læs om bogen på forlagets hjemmeside.

Usikkerhed …

Usikkerhed er et grundvilkår for alle menneskelige relationer. Selv om vi ofte forbinder ordet “usikkerhed” med noget negativt, er det sådan set slet ikke så skidt. Det er jo usikkerheden, der giver livet mening. Tænk blot på den modsatte situation, hvor alt i alle relationer er sikkert! Vi kan ønske os sikkerhed i den enkelte relation, for at kunne være i usikkerheden i andre relationer. Men usikkerhed vil der altid være omkring os. Nogle gange vil usikkerheden også være inden i os.

tillid …

Usikkerhed er altså et vilkår i relationerne, som vi må forholde os til, og det at kunne forstå usikkerheden, forholde sig til den og være i den er en kompetence, som kan trænes. Det lyder nok lidt abstrakt, men griber du bogen “I bødlens fodspor – en vandring på usikkerhedens sti“, skrevet af Dacapos administrerende direktør, Lars Bonderup Bjørn, finder du ud af, at usikkerhed i realiteten er meget konkret. Evnen til at forstå og være i usikkerhed handler nemlig om evnen til at danne forventninger og evnen til at skabe tillid.

… og ledelse!

Ledere, der har svært ved at være i usikkerhed viser nogle adfærdskarakteristika, der rummer både fordele og ulemper. Det samme gælder for ledere, der har det godt med at være i usikkerheden. Det er vigtigt at forstå lederens accept af usikkerheden, for at kunne forstå, hvordan lederen indgår i relationerne. Ledere, der har det svært med usikkerhed, er på den ene side mindre gode til at håndtere og forebygge stress, og efterspørger samtidig forandringer, der drives af usikkerheden. Ledere, der befinder sig godt med usikkerheden, er i udgangspunktet relativt bedre til at håndtere stress, men de drives ikke frem af den usikkerhed, organisationen er ramt af. Deres motivation ligger primært i egne ambitioner. Læs om disse og andre karakteristika i “I bødlens fodspor – en vandring  på usikkerheden sti”.