Caféseminar

Et rum til fordybelse og dialog

I caféen styrer Dacapos “cafévært” en både struktureret og afslappet dialog om de centrale temaer, spørgsmål eller ideer, som kunden har sat på dagsordenen. Vi kobler sang, musik og teater til den dialog ved cafebordene, der er omdrejningspunktet for hele forløbet.

CAFESEMINAR

Denne dialogmetode foregår i et autentisk cafémiljø, hvor alle sidder ved små caféborde. Pianisten spiller diskret i baggrunden, tjenerne serverer kaffe, og den intime stemning krydres med fællessang.

Formålet med caféseminar-metoden er at skabe plads til fordybelse og opmærksomhed på at lytte til hinanden. Det handler om at give sig tid til at finde spørgsmålene, inden man giver svarene. Det er i relationen og dialogen mellem mennesker i en organisation, at fornyelsen og indsigten ligger. Problemerne er størst, når dialogen er gået i stå.

Caféseminar – med eller uden teater – er velegnet til at få dialogen i gang. Dialog handler om at bytte perspektiv – at forstå hinanden på tværs af faggrænser og afdelinger, på tværs af forskellige roller og placeringer og på tværs af køn og nationalitet.

Programmet sammensætter vi i dialog med jer som kunde. Varigheden er typisk 6 timer, men både mere og mindre er muligt. Antal deltagere kan variere fra 25 til flere hundrede, kun rummets størrelse sætter grænser.

Her er en bid af vores cafesang som Jennie Nielsen har skrevet teksten til.
Den synges på melodien: “Jeg er den sidste turist i Europa.”

Ja, et tema, det hos jer på døren banker
dialog er det, vi er for i dag
Hjemmefra har I nok gjort jer mange tanker
Om hvad kommunikation er for en sag.
Hver især har I nok godt og skidt erfaret:
Du sig´’r noget – det modtag’s helt på anden vis.
Man står der, tror man kan forudsige svaret
Men man overraskes af det svar, der gi’s.

Ja, sprog, bevægelse, ord, relationer
Et blik, et tonefald, vores gestik
Bag det, der ligger et sæt intentioner
Måske forstås de – måske slet ikk’
Kom’nikation – her og nu – men hvordan du?
Kan det hele mon sæt’s i system?
Ja, lad os se, hvad der sker når vi sammen
undersøger dette spændende ”problem”

Melodi: Henrik Blichmann

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as