Teater i hjerne og hjerte

Konsulentmetoder møder interaktivt teater

Vi kombinerer konsulent- og teatermetoder. Det giver os en unik mulighed for at arbejde med jeres dilemmaer og udfordringer, så tæt på virkeligheden som muligt.

Kerneydelsen

Vores kerneydelse er en blanding af konsulentmetoder og interaktivt teater. Interaktive teaterprocesser rammer både hjerne og hjerte på én gang. Her kobles indsigt med muligheden for at handle her og nu.

Det er konsulenten fra Dacapo, der faciliterer processen og de professionelle skuespillere, der sætter tingene i scene.
I interaktiv teater er der mulighed for at deltagerne kan komme på “scenen” og afprøve en ide – hvis de har lyst.

Her er der ingen “rigtige” meninger. Det handler ikke om at få ret eller blive enige. Vi leder ikke efter én bestemt løsning, men udforsker sammen perspektiver og interesser og arbejder med forskellige måder at møde situationen på. Input fra deltagerne om veje at gå sætter bevægelse i tingene på scenen. Man inspireres af hinandens indspil og forslag og bygger videre på historien. Det samme problem gribes derved an på flere måder.

Ved interaktive teaterprocesser bliver det tydeligt, at samarbejde er at lytte, se og respektere hinanden. Enhver handling i situationen er med til at ændre og udvikle i en kollektiv og gensidig proces, som er uforudsigelig, overraskende, improviserende og tankevækkende.

Dacapo har mange års erfaring i at anvende forskellige metoder, der kan tilpasses mange situationer.

Vores samarbejde

De fleste af vores processer er forløb, der udvikles og kvalificeres i et gensidigt samspil med jer som kunde. Vi arbejder med alle temaer inden for organisationsudvikling: arbejdsmiljø, forandringsprocesser, ledelse, innovation og fusioner.

Vi bidrager til processen med vores ekspertise, erfaring og teoretiske afsæt, der er udviklet gennem mere end 20 år i arbejdet med strategiimplementering, forandringsledelse, innovationsprocesser og organisationsudvikling – i både store og små organisationer. Vi får dialogen i gang. Vi får kickstartet processen. Vi får ledelse og medarbejdere til at skabe mening med det, der sker i deres organisation. Vi giver ledelsen mulighed for at få tingene til at ske. Vi bringer forskellige perspektiver i spil.

Vi er under hele processen på en læringsrejse sammen med jer – i et berigende samarbejde – hvor succes handler om at turde udforske vejen mens vi går, at se uforudsigelighed og overraskelser som mulighed for læring, at kunne improvisere og afvige fra planen, når det giver mening og at opleve gensidig tillid – og gensidig afhængighed – som forudsætning for kvalitet i processen.

Dacapos metoder er unikke og vores team består af mennesker med erfaring fra at arbejde med globale koncerner og offentlige organisationer samt mange store og små organisationer. Vi kombinerer forretning og teater. En stor tysk koncern kalder os for The Business Theatre.

Intentionen med vores arbejde med jer er altid at så så stærke frø, at processen lever videre efter afrundingen af vores samarbejde.

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as